Tysklands skatteinntekter stupte i juni

Koronapandemien skaper trøbbel for tysk økonomi. I juni sokk skatteinntektene i landet med 19 prosent.
Innenriks

Første halvår sokk skatteinntektene med 9,1 prosent.

– Dei økonomiske verknadene av koronaviruskrisa saman med dei skattemessige tiltaka som vart implementerte som følgje av denne krisa, heldt fram med å innebere ei betydeleg belastning for skatteinngangen, heiter det i den siste månadsrapporten frå finansdepartementet.

Tyske styresmakter har mellom anna innført tiltak som inneber betalingsutsetjingar og reduserte forskotsbetalingar.

I første halvår var den samla inntekta i Tysklands føderale budsjett på rundt 1.570 milliardar kroner, ein nedgang på 12,1 prosent frå første halvår i fjor.

Statens utgifter var på nærare 2.100 milliardar kroner, noko som var ein auke på 16 prosent.

Dei auka utgiftene kjem i stor grad av statsstøtte til små bedrifter og næringsdrivande for å hjelpe dei gjennom krisa.

I Tyskland er det registrert 9.173 koronarelaterte dødsfall og 203.487 smitta.

(©NPK)