Fakta om de mest ettertraktede utdanningene

Innenriks

Utdanningene i Norge som flest søkere hadde som førstevalg. I parentes er antall kvalifiserte søkere.

* Siviløkonomutdanningen ved NHH: 2.095 (1.973)

* Rettsvitenskap ved UiB: 1.968 (1.946)

* Rettsvitenskap høst ved UiO: 1.841 (1.803)

* Sykepleie i Oslo ved Oslo Met: .1.397 (1.037)

* Medisin høst ved UiO: 1.208 (990)

Utdanningene i Norge som flest kvinner søkte på førstevalg i 2020. I parentes er antall kvalifiserte søkere.

* Rettsvitenskap ved UiB: 1.331 (1.321)

* Rettsvitenskap ved UiO: 1.182 (1.160)

* Sykepleie i Oslo ved Oslo Met: 1.151 (869)

* Sykepleie i Trondheim ved NTNU: 942 (827)

* Sykepleie i Bergen høst ved HVL: 935 (809)

Utdanningene i Norge som flest menn søkte på førstevalg i 2020. I parentes er antall kvalifiserte søkere.

* Siviløkonomutdanningen ved NHH: 1.367 (1.284)

* Industriell økonomi og teknologiledelse ved NTNU: 697 (649)

* Økonomi og administrasjon ved NTNU: 673 (646)

* Rettsvitenskap høst ved UiO: 659 (643)

* Rettsvitenskap ved UiB: 637 (625)

(Kilde: Samordna opptak, Kunnskapsdepartementet)