Kjennelsen om beslag i Tom Hagens bolig ankes til lagmannsretten

Saken oppdateres.
Innenriks