Forkjemperne for Y-blokka tapte i lagmannsretten

Støtteaksjon for å bevare Y-blokka fikk ikke Borgarting lagmannsretts medhold i kravet om midlertidig forbud mot demontering av kunstverk og riving av bygget.

Forkjempere for Y-blokka markerte sin motstand mot at «Fiskerne» skulle flyttes. Foto: Ørn E. Borgen / NTB scanpix 

«Måken» ble hentet ut fra vestibylen i Y-blokka. Foto: Lise Åserud / NTB scanpix 

Innenriks

Kjennelsen i lagmannsretten ble avsagt mandag, og Støtteaksjonens anke ble avvist.

Saken handlet om hvorvidt stevning og begjæring om midlertidig forføyning fra Støtteaksjon for å bevare Y-blokka skal avvises, noe Oslo tingrett 4. juli i år kom fram til at den skulle.

Partsevne?

Sentralt i saken står spørsmålet om hvorvidt Støtteaksjonen for å bevare Y-blokka har såkalt partsevne, noe retten har kommet fram til at den ikke har.

– Det er særlig lagt vekt på at den ikke har tilstrekkelig fast organisasjonsstruktur, og at den har et ad hoc-preg. Selv om Støtteaksjonen har egne midler, var disse av begrenset omfang, og det var på tidspunktet for tingrettens avgjørelse ingen dokumentasjon for at midlene kunne disponeres til dekning av sakskostnader, heter det i kjennelsen fra Borgarting lagmannsrett.

Må betale sakskostnader

Ankemotpartene Staten og Oslo kommune er tilkjent sakskostnader for behandlingen i lagmannsretten på henholdsvis 28.000 og 4.725 kroner.

Kunstverkene «Fiskerne» og «Måken» ble i slutten av juli flyttet fra Y-blokka i regjeringskvartalet til en midlertidig lagringsplass. Verkene, som veier henholdsvis 250 og 60 tonn, skal oppbevares på motsatt kant av regjeringskvartalet til de kan bli integrert i et nytt regjeringskvartal.

Endeveggen

Mens «Fiskerne» var en del av endeveggen på Y-blokka, var «Måken» plassert inne i vestibylen i regjeringsbygningen.

Vedtaket om riving har vakt sterke reaksjoner på flere hold, men er gjennom seks år blitt opprettholdt til tross for klagebehandling og rettslig prøving av gyldigheten.(©NTB)