Raja vil redde julekonsertene

Regjeringen åpner for at også menighetsråd kan regnes som arrangører, slik at flest mulig av årets julekonserter, blant annet i kirkene, kan gjennomføres.

Kultur- og likestillingsminister Abid Raja (V). Foto: Vidar Ruud / NTB 

Innenriks

Flere kjente artister har allerede avlyst sine julekonserter som følge av pandemien, men nå ønsker kultur- og likestillingsminister Abid Q. Raja (V) å redde jula for konsertgjengere.

– Vi vet at mange liker å gå på de tradisjonelle julekonsertene. Disse er det ofte menighetsrådene som arrangerer.

Unntak

Av hensyn til julekonsertene er det gjort et nytt unntak i forskriften, slik at også menighetsrådene i Den norske kirke og andre tilsvarende enheter i tros- og livssynssamfunn skal kunne regnes som arrangører.

– Vi skal opprettholde vår kristenhumanistiske kulturarv, og våre fantastiske tradisjoner også under en pandemi, sa Raja da han mandag presenterte regjeringens stimuleringsordning for kulturlivet.

-Vi vil trenge jula og julekonsertenes varme og kjærlighet mer enn noen gang i år, sa kulturministeren.

Også kommunale kinoer og kulturhus skal nå kunne regnes som arrangører for at de også skal kunne være med i stimuleringen til aktivitet rundt om i landet.

– Årets sesong er reddet!

Julekonsertene i norske kirker har lenge hengt i en tynn tråd på grunn av begrensninger i antall publikummere.

– Nå blir det julekonserter i kirkene. Årets sesong er reddet, sier seniorrådgiver i KA Arbeidsgiverorganisasjon for kirkelige virksomheter, Jens A. Bjelland.

Julekonserter betyr mye for menighetsliv og lokalt kulturliv rundt i landet, men også for menighetenes økonomi gjennom leieinntekter.

– Vi er veldig glade for at regjeringen har lyttet til våre innspill. Med dette åpnes ordningen for kulturlivet opp, slik at menighetsråd som planlegger julekonserter, kan få støtte til å gjennomføring. I tillegg vil ordningen gi støtte til både profesjonelle og frivillige aktører som leier kirker til å arrangere julekonserter, sier Bjelland.

(©NTB)


En ekstra million til samtidskunst

Dette bidrar til å stimulere nyskapende kunstnerisk aktivitet, uttaler direktøren for Kube i Ålesund.
Åpent for søknader i tredje krisepakke til idretten

Mandag ble det åpnet for at arrangører i idrett og frivillighet kan søke om kompensasjon for tapte inntekter fra regjeringens tredje koronatiltakspakke.