Firerbanden tvinger gjennom ny forlengelse av krisetiltakene

Arbeiderpartiet, Fremskrittspartiet, Senterpartiet og SV overkjører regjeringen og forlenger permitteringsordningen og flere andre krisetiltak til 1. oktober.

Hans Andreas Limi (Frp) opplyser til VG at den såkalte firerbanden, Ap, SV, Sp og Frp, vil overkjøre regjeringen i Stortinget og forlenge permitteringsordningene. Arkivfoto: Håkon Mosvold Larsen / NTB 

Arbeiderpartiet, Fremskrittspartiet, Senterpartiet og SV er enige om en liste med over 20 endringer i krisetiltakene. Rigmor Aasrud har vært Arbeiderpartiets representant i samtalene. Foto: Terje Pedersen / NTB 

Nestleder Sylvi Listhaug i Frp sier de er skuffet over at et premiss om å ikke gå til mediene ikke ble overholdt. Foto: Berit Roald / NTB 

Innenriks

Den såkalte firerbanden ble mandag kveld enig om en tiltakspakke på 23 punkter. Dette er hovedpunktene i enigheten:

* Permitteringsordningen og den forhøyede dagpengesatsen forlenges til 1. oktober.

* Inntektssikringen for selvstendig næringsdrivende og frilansere forlenges til 1. oktober.

* Kompensasjonsordningen for kriserammede bedrifter forlenges til 1. juli.

* Studentene får 1 milliard kroner i ekstra stipend.

Irritert på Frp

Frp gikk ut med flere av punktene i enigheten i VG mens partiene fortsatt jobbet med ordlyden i avtalen. Samtidig benyttet Frp anledningen til å gå hardt til angrep på Aps partileder Jonas Gahr Støres for uttalelser han kom med i Stortinget tidligere mandag.

SVs finanspolitiske talsperson Kari Elisabeth Kaski har lite til overs for framgangsmåten.

– Det er ganske smålig, sier Kaski til NTB.

– Her sitter vi i forhandlinger som handler om virkelige folks liv og økonomi, og som det er store forventninger til. Vi er i en alvorlig situasjon. Da syns jeg vi skal holde oss for god for den typen spill.

Listhaug: – Ikke interessant

Listhaug er på sin side tydelig på at de aldri ønsket spill i mediene, og at det også var et premiss for forhandlingene. Et premiss de følte at ikke ble fulgt opp av de andre partiene.

– Det ble et mediesirkus. Dermed sendte vi over forslag vi ville støtte og tok behandling på epost, sier Listhaug til NTB.

Hun understreker dessuten at de var tydelige på at de punktene Frp gikk til VG med, var forslagene de ville støtte, og at det «kunne se ut som» at de ville bli flertall for mange av dem.

– Vi sa ikke at det var 100 prosent, sier Listhaug, som er klar på at de har mulighet til å finne flertall flere steder.

– Framover blir det viktig å følge opp og holde det man er enige om. Om ikke, er det ikke interessant å sitte i forhandlinger, legger hun til.

Har flertall

Ap, Frp, Sp og SV har flertall sammen i Stortinget og derfor makt til å overkjøre regjeringen.

Tre av partiene – Ap, Frp og Sp – er også enige om å be regjeringen opprette en kompensasjonsordning for flyselskaper med norsk driftstillatelse som har drevet over tid i Norge. De tre har flertall i Stortinget også uten SVs støtte.

Både SV og Ap understreker samtidig at de gjerne skulle hatt på plass mer hjelp til arbeidsfolk i pakken og strengere krav til bedrifter og næringsliv som mottar mye støtte fra staten. De vil derfor fremme egne forslag om dette når krisetiltakene skal debatteres i Stortinget tirsdag, vel vitende om at flertallet vil stemme mot.

Et femte opposisjonsparti, MDG, er glad for at bedre tiltak for studentene er på plass. Leder Une Bastholm savner samtidig tiltak for nyutdannede som går rett ut i arbeidsledighet og midler til å styrke studenters psykiske helsetilbud.

Hun savner dessuten kompensasjon til serveringsbransjen for tapte varelagre.

Ingen feriepenger i vente

Et forslag som ikke får flertall, er de rødgrønnes krav om gjeninnføring av feriepenger på dagpenger. Feriepengeopptjening for dem som går på dagpenger, ble fjernet fra 2015, og Frp har ikke gått med på å kreve dette omgjort.

– Jeg er skuffet over at Frp ikke vil være med på å rette opp dette overtrampet. Nå vil 200.000 nordmenn stå helt eller delvis uten inntekt i juni, sier Arbeiderpartiets representant i samtalene Rigmor Aasrud.

Statsminister Erna Solberg (H) har samtidig forsvart dagens regelverk.

– Jeg kan skjønne at folk syns det er urimelig, men Norge står foran en framtid hvor vi er nødt til å se igjennom hvilke velferdsordninger som er viktigst, og hvilke som ikke er så høyt prioritert. Det gjorde vi i 2015, sa Solberg til NTB tidligere mandag.

– Og gjør du en endring nå, så er det veldig vanskelig å forklare hvorfor den ikke skal være varig.

Advarsel fra Solberg

Solberg advarte samtidig opposisjonen mot å utvide krisetiltakene for lenge.

– Det er farlig å planlegge for langt framover med tiltak som honorerer at du er passiv, framfor tiltak som honorerer at du er aktiv, sa hun til NTB.

Solberg tror dagens ordninger vil være nødvendige til rundt påske. Men etter påske kan situasjonen bli annerledes.

– Vi kan komme i en situasjon hvor det å skape vekst i norsk økonomi, skape jobbene, er mye viktigere enn å kompensere for at du har lav aktivitet.


(©NTB)