Vedum vil ha gratis ferje i distrikta

Sp foreslår at ferje og hurtigbåt blir gratis på stader utan veg til fastlandet og vil vurdere det same for ferjesamband med under 100.000 passasjerar årleg.

Trygve Slagsvold Vedum, partileiar i Senterpartiet.  Foto: Jil Yngland

Innenriks

Partileiar Trygve Slagsvold Vedum seier til VG at Senterpartiet vil leggje fram ein forslagspakke for Stortinget. Pakken inneheld fem hovudpunkt:

1. Innføre ei ordning med gratis ferje og hurtigbåt for samfunn utan vegsamband til fastlandet og vurdere å gjere alle ferjesamband med under 100.000 passasjerar årleg gratis.

2. Halvere ferje- og hurtigbåtprisane for dei resterande ferjene og hurtigbåtane.

3. Innføre maksimalpris for pendlarar som er avhengige av ferje- og hurtigbåttilbodet.

4. Regjeringa blir beden om å leggje fram ein plan for korleis ferje- og hurtigbåttilbodet langs kysten kan sikrast og forbetrast.

5. Lage ny finansieringsordning der staten tek meirkostnaden ved klimaomstilling av hurtigbåt- og ferjetrafikken i fylka.

Nyleg har både Frp og Ap komme med utspel om ferjeprisar. Frp krev gratis ferje, medan Ap vil ha halv pris.

– I motsetning til Frp ønskjer vi ein heilskapleg plan for ferjene i Noreg, kvar dei som treng det mest, får mest, seier Vedum til VG.

(©NPK)