FHI utreder vaksinasjon av ungdom ned til 12 år

Senskader som hukommelsestap og utmattelse av covid-19 også hos ungdom gjør at Folkehelseinstituttet (FHI) vil undersøke om vaksine også kan gis ned til 12 år.

Folkehelseinstituttet (FHI) skal utrede om ungdom ned til 12 år bør vaksineres mot covid-19, sier smitteverndirektør Geir Bukholm. Foto: Berit Roald / NTB 

Innenriks

– Det er viktig for å se om vi kan gjøre noe for å forebygge det. Vårt viktigste virkemiddel vil være vaksinering. Med tanke på at nye virusvarianter kan ramme de yngre i større grad, er dette særlig viktig, sier smitteverndirektør Geir Bukholm i FHI til VG.

Første steg er å finne ut hvor stor risikoen de mellom 12 og 18 år har for å bli alvorlig syke av covid-19. Internasjonale data tyder på at senfølger som hukommelsestap, utmattelse og endringer i kognitive funksjoner også kan skje hos unge, påpeker Bukholm.

– Vi må veie eventuelle senvirkninger opp mot risikoen ved å bli vaksinert, sier han og legger til at en avgjørelse ligger noen måneder fram i tid.

Koronavaksinene til Pfizer-Biontech, Moderna og AstraZeneca er godkjent til bruk i Norge for personer over 18 år. Unntaket er Pfizer-vaksinen, som kan brukes på 16-17-åringer med høyrisiko-sykdommer.

(©NTB)