Studie: Langt til mål i pakkeforløp for psykisk helse og rus

Det er en lang vei å gå før målene i pakkeforløpet for psykisk helse og rus blir nådd, viser en studie fra forskningsinstituttet Sintef.
Innenriks

Ifølge studien får pasientene verken reell innflytelse over eget behandlingsopplegg eller informasjon om forløpet. De må også selv koordinere de ulike tjenestene som er involvert.

– De færreste visste at de hadde en behandlingsplan, og nesten ingen hadde sett den. Det er ingen som har følelsen av at de er med på å lage en slik plan. Men når vi spør om det hadde vært hensiktsmessig, svarer så godt som alle at de ønsker medvirkning og å ha mål å jobbe mot, sier prosjektkoordinator Juni Raak Høiseth i Kompetansesenter for brukererfaring og tjenesteutvikling (KBT).

Svært få av brukerne kunne vise til at det ble gjort systematisk evaluering av behandlingen underveis. Mange brukere var også skeptiske til å gi tilbakemeldinger.

Nesten ingen av pasientene i studien hadde hørt om eller visste om at de var i et pakkeforløp.

Ordningen med pakkeforløp for pasienter innen rus og psykisk helse ble innført i 2019. Målet var å gi pasienter et mer helhetlig og forutsigbart opplegg og at man skulle unngå unødvendig ventetid. Pasientene skulle også få mer innflytelse på behandlingen.

Pakkeforløpet beskriver hva som skal skje i behandlingen og gir anbefaling om hvor lang tid det maksimalt skal gå mellom de ulike hendelsene.

(©NTB)