Sjøforsvaret etter Havarikommisjonens rapport: – Har igangsatt tiltak

Havarikommisjonens delrapport om KNM Helge Ingstad-ulykken vil bidra til å styrke sikkerheten til sjøs, mener Forsvaret.
Innenriks

– Havarikommisjonen har gjort en svært grundig jobb i undersøkelsene. Omfanget og detaljnivået i begge disse rapportene gir en grundig forståelse for identifiserte sikkerhetsutfordringer, og de er et godt grunnlag for videre utvikling og forbedring, sier sjefen for Sjøforsvaret, Rune Andersen, i en pressemelding.

Rapporten kommer med flere tilrådninger rettet mot flere deler av forsvarssektoren.

– Vi er allerede godt i gang med å iverksette tiltak som vil bidra til økt sikkerhet, sier Andersen.

Tidkrevende og kostnadskrevende

Ifølge pressemeldingen samarbeider Sjøforsvaret, Forsvarsmateriell og Forsvarets logistikkorganisasjon om å iverksette tiltak.

Stein Håvard Bergstad, sjef for maritime kapasiteter i Forsvarsmateriell, sier at enkelte av tilrådningene allerede er løst, mens en del kan løses relativt raskt.

– Andre er mer tidkrevende og kostnadskrevende. Vi har prioritert sikkerhetskritiske tiltak høyt, slik at fartøyene kan seile og løse oppdrag på en sikker måte. På noen områder har vi innført midlertidige tiltak i påvente av permanente løsninger, sier Bergstad.

- Skal lære

Havarikommisjonen la onsdag fram delrapport 2 etter at fregatten KNM Helge Ingstad kolliderte med tankskipet Sola TS ved Stureterminalen i Øygarden i Vestland fylke 8. november 2018.

Fregatten fikk omfattende skader og gikk etter hvert ned.

Arbeidet med å identifisere avvik og utføre nødvendige tiltak har pågått kontinuerlig i hele sektoren siden ulykken.

– Sjøforsvaret og sektoren skal lære av erfaringene vi har høstet etter ulykken med KNM Helge Ingstad. Vi jobber målrettet med sikkerhetstilrådingene. Innenfor rammene av sikker drift skal vi bygge troverdig sjømilitær beredskap samt trygghet og tillit hos egen befolkning og hos våre allierte, sier Rune Andersen.

(©NTB)