Jordbærkrangel på Stortinget: – Heilt sjokkert over Bollestad

Nav bør reise ut på skulane og rekruttere jordbærplukkarar til i sommar, meiner Ap. Men dei får nei av landbruksminister Olaug Bollestad og regjeringa.
Innenriks

– Eg er heilt sjokkert! Landbruksministeren snakkar om langsiktige tiltak. Det er heilt irrelevant for denne sommaren. Då har jordbæra rotna for lenge sidan, seier landbrukspolitisk talsperson Nils Kristen Sandtrøen i Arbeidarpartiet til NTB.

Problemet han snakkar om, er dei koronastengde grensene som gjer at norske bønder manglar arbeidskraft. Både regjeringa og opposisjonen er samde om at det er ein god idé å få norske ungdommar ut i arbeid på norske gardar.

Men det må gjerast ein større innsats for å få dei i gang, meiner Arbeidarpartiet.

– No er det ungdommane sin tur. Nav bør reise ut på dei vidaregåande skulane og drive aktiv rekruttering. Men dette stemmer regjeringa ned, seier Sandtrøen.

Ikkje fleirtal

Han viser til eit forslag frå Arbeidarpartiet om ei slik ordning, som Stortinget skal debattere og votere over torsdag. Regjeringspartia og Frp har varsla at dei vil gå imot, medan SV, Sp og Ap vil stemme for. Dermed blir det ikkje fleirtal.

– Det finst masse frisk ungdom i Noreg som kan bidra med jordbærplukking. Det nyttar ikkje å snakke om at ein no planlegg kampanjar på nett, over eitt år etter nedstenginga. Viss vi hadde styrt landet på denne måten under gjenreisinga etter krigen, hadde Finnmark framleis lege heilt brakk, sa Sandtrøen under ei oppheta utveksling i spørjetimen på Stortinget onsdag.

Ap-representanten har sjølv hatt sommarjobb både som sauegjetar og med fôrproduksjon, og det er ei erfaring han unner fleire.

Han viser til tal frå Bondelaget om at det normalt trengst 18.000 sesongarbeidarar i grøntnæringa, men at berre nokre få vil sleppe inn i landet i år.

– Når deler av næringslivet vårt treng fleire tusen hender i arbeid raskt, så må vi jo sørgje for at vi koplar behovet til næringslivet med alle dei ungdommane som fortener ein rettmessig inngangsbillett og det første møtet sitt med arbeidslivet, sa han.

Bollestad: Har laga tiltak

Landbruksminister Olaug Bollestad (KrF) svarte i Stortinget med å peike på at mange av jobbane i landbruket krev spesiell kompetanse.

– Og så er det er nokre oppgåver vi verkeleg kan gi til ungdom, men under opplæring. Fordi det er ofte snakk om maskiner, det er kompetanse som trengst og det er erfaring som skal overførast. Det tek tid. Det skal vi ikkje kimse av, sa ho engasjert.

Bollestad seier at ho er utruleg oppteken av at ungdom skal få sommarjobb.

– For 2021 er det innført eit nytt arbeidsmarknadstiltak, i form av tilskot til arbeidsgivarar og bønder som tek inn unge arbeidssøkjande i sommarjobb. Nettopp fordi vi ser at dette er utruleg viktig.

Har jobba på gard sjølv

Landbruksministeren viser òg til at det er oppretta eit formidlingstilbod for sommarjobbar i landbruket på nett.

Også Bollestad fortel at ho har jobba på gard, og at fleire av barna hennar har gjort det same. Ho har sett at det er mange bønder som tenkjer langsiktig, som vil ha eit fast tal ungdom inn kvart år for å sikre rekruttering og kompetanse.

– Eg trur ikkje at den utfordringa norsk landbruk no har, berre blir løyst av norsk ungdom som sommarvikarar. Eg trur vi må tenkje mykje meir langsiktig enn det for å skape ein stabilitet. Det er landbruket opptekne av, og det vil eg vere med å heie fram.(©NPK)