Norsk sjømatnæring hadde håpa på meir i frihandelsavtalen

Norsk sjømatnæring hadde håp om at dei ville få meir i den nye frihandelsavtalen med Storbritannia, seier leiar Kjell Ingebrigtsen i Noregs Fiskarlag.
Innenriks

– Norsk sjømatnæring hadde store forhåpningar til at regjeringa ville bidra til å ta spesielt omsyn til næringa vår. Håpet vårt var større enn det den nye frihandelsavtalen leverer på, seier Ingebrigtsen.

Han seier sjømatnæringa har spesielt gode føresetnader for vidare vekst og jobbskaping i Noreg, om marknadstilgangen hadde lagt til rette for det.

– Politikarane våre har lenge snakka om at det i framtida skal bli auka verdiskaping frå næringa vår. I hovudet mitt inneber det verdiskaping gjennom auka tilverking av fisk i Noreg. Denne avtalen legg ikkje til rette for ei slik utvikling, seier han vidare.

Han ser ikkje at avtalen leverer på dei klare ambisjonane til politikarane om vekst for næringa i Noreg. Norsk sjømatnæring meiner likevel at det er gledeleg at ein avtale er på plass.

– Det ville jo vore svært vanskeleg å utvikle og gå vidare i handelssamarbeidet vårt med Storbritannia utan ein avtale.

(©NPK)