Virke: 7 av 10 bedrifter tilbake til normalen i år

Stadig flere bedrifter vil være tilbake i normal drift i tiden framover. Virke tror det vil føre til rundt 60.000 flere sysselsatte det neste halvannet året.

Illustrasjonsfoto: Ørn E. Borgen / NTB 

Innenriks

Nesten 70 prosent av medlemsvirksomhetene ser for seg å være tilbake i normal drift i løpet av året, viser en fersk analyse fra Virke.

Aktiviteten i handels- og tjenestenæringen har tatt seg gradvis opp de siste månedene og opererer nå på 89 prosent av kapasitet sammenlignet med før pandemien. Også faghandel og trening har tatt seg kraftig opp, mens sektorene reiseliv (37 prosent) og kultur og opplevelse (56 prosent) fortsatt ligger langt under kapasitet.

Virke, som er handels- og tjenestenæringens hovedorganisasjon, tror veksten i økonomien danner grunnlag for nye arbeidsplasser og vil ha en kraftig satsing på sirkulær økonomi.

– Sirkulær økonomi er et kinderegg, som vil bidra til å løse klimakrisen, samtidig som vi skaper flere arbeidsplasser og tjenesteløsninger vi kan eksportere. Da må vi ha politikk som bidrar, sier administrerende direktør Ivar Horneland Kristensen i Virke.

(©NTB)