Over 215.000 uvaksinerte inn til Noreg

215.796 uvaksinerte personar har komme inn til Noreg etter at reiseråda vart endra 5. juli, viser tal frå Direktoratet for samfunnstryggleik og beredskap.
Innenriks

Talet omfattar personar som ikkje er fullvaksinert eller har gjennomgått covid-19 dei siste seks månadene, og som dermed må registrere og teste seg ved framkomst.

Leiar Daniel Sørlie på Dr. Dropins teststasjon på Gardermoen seier til P4 at det er enorm pågang.

– Gardermoen er ikkje bygd for ein global pandemi, så det er plassutfordringar, seier han.

Han seier dei prøver å halde ventetida så kort som mogleg, men med fleire og fleire reisande, meiner han folk berre må ha tolmod.

– Vi knip nokre titals positive prøver kvar einaste dag, så det er tydeleg at testinga fungerer etter hensikta. Det er viktig at dei som ikkje er vaksinerte, faktisk testar seg når dei kjem, seier han.

(©NPK)