Studiestart ved Nesna allerede til høsten

Nesna får ikke en selvstendig høgskole, men blir underlagt Nord universitet. Studieplasser innen lærer- og barnehagelærerutdanning utlyses allerede i vår.

Høyere utdanningsminister Ola Borten Moe i Senterpartiet. Foto: Torstein Bøe / NTB 

Høyere utdanningsminister Ola Borten Moe (Sp) i vandrehallen på Stortinget. Foto: Stian Lysberg Solum / NTB 

Innenriks

Dermed kan nye studenter starte på utdanningene allerede høsten 2022.

– Det tror jeg er raskere enn noen både trodde og håpet på, sier høyere utdanningsminister Ola Borten Moe (Sp) til NTB.

Det blir imidlertid som studenter ved Nord universitet studiested Nesna, og ikke ved en egen, selvstendig høgskole i helgelandskommunen.

– Nesna fortsetter som en del av Nord universitet. Nord universitet vil lyse ut studieplassene, organisere tilbudet, og det er Nord universitet sine lærerkrefter og faglige system som skal ivareta dette, sier han til VG.

– Vi blir lurt

Aksjonistene på Nesna har kjempet for en høgskole uavhengig av Nord universitet, noe som også var blant løftene i Senterpartiets partiprogram.

Borten Moe går ikke med på at dette er et løftebrudd, og mener det er en veldig god løsning. Det er ikke aksjonistlederen på Nesna enig i.

– Jeg opplever at vi holder på å bli lurt på nytt, og at Hurdalsplattformen ikke er verdt papiret det er skrevet på. Vi føler oss brukt. Det står i Hurdalsplattformen at man skal gjenskape en fullverdig høyere utdanningsinstitusjon, sier Jenny Myklebust til VG.

Styret ved Nord universitet vedtok i 2019 å legge ned Campus Nesna. Borten Moe føler seg likevel trygg på at han har universitetet med seg på laget når studiestedet nå gjenoppstår.

– Vi har hatt en konstruktiv og god dialog. Jeg opplever at Nord universitet går inn i prosjektet med full gass og fulle ambisjoner om å få det til, sier han til NTB.

Et politisk ansvar

Borten Moe viser også til at regjeringen i Hurdalsplattformen understreker at det å ivareta viktige studiesteder er et politisk ansvar.

– Skal aktiviteten tas ned, så er det et politisk ansvar. Det krever en regjeringsbeslutning, sier han.

Regjeringen skal videre se på mulighetene for andre utdanningstilbud i dialog med kommunen, fylkeskommunen og næringslivet, opplyser Kunnskapsdepartementet.

– Fremover ser vi mange spennende muligheter for Nesna. Vi vil blant annet vurdere å etablere et nasjonalt senter som skal få en viktig rolle i å utvikle distriktsbasert høyere utdanning og forskning for hele landet, sier Borten Moe.

– Eieren bestemmer

Styreleder Øyvind Fylling-Jensen ved Nord universitet sier at han forventer og forutsetter et konstruktivt og godt samarbeid med alle interessenter.

– Regjeringen gjennom Kunnskapsdepartementet er vår eier, og det er nå en gang slik at det er eier som bestemmer. Vi må se fremover og være kreative. Det er kun gjennom konstruktiv samhandling og dialog vi sammen kan sikre en god og langsiktig løsning for Nesna, sier han.

Styret skal behandle rammene for oppfølgingen i styremøtet 9. desember.

Kostnadene for å gjenopprette studiestedet sier Borten Moe at han må komme tilbake til. Både lærer- og barnehagelærerutdanningen er en del av det ordinære studiefinansieringssystemet, men en del ekstrakostnader erkjenner han at det blir.

– Det er en prosess og en regning som Kunnskapsdepartementet gjør sammen med Nord universitet.

(©NTB)