Forsikringsselskaper har fått hundrevis av skademeldinger etter ekstremværet Gyda

Fredag morgen har forsikringsselskapene Tryg, If og Frende fått inn over 250 skadesaker etter ekstremværet Gyda.
Innenriks

Tallet på skademeldinger har nær doblet seg over natten, og det er ventet en kraftig økning i timene og dagene fremover.