Høie: – Holdt munn for å ikke påvirke helsestyrer

Oslo (NTB): Helseminister Bent Høie (H) sier han unnlot å svare på Stortingets spørsmål om sykehussaken i Møre og Romsdal fordi han mente det ville være «uheldig» om helsestyrene fikk vite hans mening.
Innenriks

Mandag leverte Høie sine svar på sju nye spørsmål han har fått fra Stortingets kontroll- og konstitusjonskomité, skriver Kristiansunds lokalavis Tidens Krav.

Komiteen vil vite hvorfor statsråden ved fire konkrete anledninger unngikk å svare på spørsmål fra Stortinget om hvorvidt han hadde gitt uttrykk for hvor han ønsket at et nytt sykehus for Nordmøre og Romsdal skulle ligge.

– Spørsmålene fra Stortinget som det er referert til, skulle besvares tett opp mot styrenes behandling av saken, og ett av dem faktisk under behandling av saken i styremøtet i Møre og Romsdal HF. Det ville være uheldig hvis jeg så tett opp mot styrenes behandling og på et tidspunkt der alle utredninger var ferdigstilt, hadde fortalt åpent om mine foreløpige vurderinger, skriver helsestatsråden i sitt svarbrev.

Høie mener det kunne blitt oppfattet som at han hadde konkludert uavhengig av styrenes vedtak, og at styrene dermed «ikke tok tilstrekkelig selvstendig ansvar for sine vurderinger».

Både det lokale og det regionale helseforetaket gikk uken før jul inn for at det nye sykehuset skal bygges i Molde. Det samme bestemte Høie på et foretaksmøte dagen etter styremøtet i Helse Midt-Norge. (©NTB)