Universitet vil redde leksikon

Tromsø (NTB): Rektor Jarle Aarbakke ved Universitetet i Tromsø vil enten alene eller sammen med andre universiteter ta over Store norske leksikon.
Innenriks

Nettleksikonet Store norske leksikon skal legges ned av Kunnskapsforlaget 1. juli. Forlaget er åpent for å la andre ta over. Universitetsrektor Jarle Aarbakke i Tromsø har fattet interesse. Han sier til Morgenbladet at Universitetet i Tromsø, eventuelt sammen med de andre universitetene, vil ta over Store norske leksikon. Saken vil bli diskutert på et rektormøte i mai.


Han mener det er en åpenbar oppgave for universitetene å sørge for at et slikt leksikon består, slik at skoleelever og studenter får tilgang til kvalitetssikret kunnskap.


Men universitetene får ikke penger til slike formål i dag.


Ifølge Aarbakke vil det koste 35 millioner kroner over fire år å drifte leksikonet. Han mener Kunnskapsdepartementet er rette instans. Det gjør ikke departementet.


– Jeg tror ikke jeg er helt enig med rektorene i at det er en del av formidlingsoppgaven å drifte et leksikon, sier forsknings- og høyere utdanningsminister Tora Aasland (SV).


Hun mener saken tilhører Kulturdepartementet.


Tidligere har kulturminister Anniken Huitfeldt (Ap) avvist at dette er en oppgave som tilhører hennes departement.


Tidligere har Fritt Ord og Sparebankstiftelsen varslet at de vil bidra med 2 millioner kroner i prosjektmidler, og at de vil stå i spissen for å etablere en stiftelse som skal sørge for videre teknisk drift av nettleksikonet. Likevel mangler det store summer for å kunne drive det redaksjonelle arbeidet videre. (©NTB)