Innvandring og integrering koster 13,7 milliarder

Oslo (NTB): Statens utgifter til innvandring og integrering er mer enn doblet på fire år – fra 6,7 milliarder til 13,7 milliarder kroner. Og nå øker tallet på asylsøkere igjen.
Innenriks

I mai i år søkte 859 personer om asyl i Norge, 33 prosent flere enn til samme tid i fjor da det kom 648 asylsøkere til Norge. Dette er ett av de høyeste asyltallene for mai måned, med unntak av rekordåret 2009, skriver Aftenposten.


– De fleste er fra Somalia og Eritrea, sier Ida Børresen, sjef i Utlendingsdirektoratet (UDI).


Samtidig som det kommer flere asylsøkere, har utgiftene til innvandring og integrering økt med 109 prosent fra 2007 til 2011. Utgiftene er nå på 13,7 milliarder årlig. Blant annet er utgiftene til asylmottakene tredoblet til 2,7 milliarder kroner.


I dag venter 29.000 personer på svar om opphold fra den norske utlendingsforvaltningen.


FNs høykommissær for flyktninger er nå i Oslo for å få blant annet Norge til å ta en større del av byrden som følge av flyktningstrømmen. (©NTB)