Terrorhandlingene kan endre salmeboka

Oslo (NTB): Kampsangen «Til ungdommen» ligger an til å få plass i den nye salmeboka, til tross for at utvelgelsesarbeidet egentlig er avsluttet.
Innenriks

Forslaget til ny salmebok var egentlig helt ferdig levert fra Kirkerådet, men etter terrorangrepene 22. juli ber nå kirkerådsdirektør Jens-Petter Johnsen om at de må gjøre et unntak og ta inn også Nordahl Griegs kampsang, skriver Vårt Land.


– Den er et fotavtrykk av den dramatiske hendelsen nasjonen var i da salmeboken ble laget, mener kirkerådsdirektøren.


Nordahl Griegs klassiker har vært mye brukt etter terrorangrepene i Oslo og på Utøya 22. juli, men var opprinnelig ikke med i den ferdige listen som ble levert 15. juli, selv om den hadde vært til vurdering.


Stig Wernø Holter, førsteamanuensis i kirkemusikk ved Griegakademiet ved Universitetet i Bergen og leder i Norsk hymnologisk forening, synes forslaget er dårlig.


– Det er ingen salme. Det har aldri vært ment som det. Den brukes i humanetiske konfirmasjoner, og jeg synes de skal få ha den i fred, mener han.


Kirkerådet skal ta stilling til forslaget i slutten av september. Deretter skal det behandles i Bispemøtet før den nye salmeboken blir endelig vedtatt på kirkemøtet våren 2012. (©NTB)