Sju av ti ønsker skolegudstjenester

Oslo (NTB): 68 prosent av de spurte sier ja til skolegudstjeneste. Bortsett fra KrF er Arbeiderpartiets velgere klart mest positive til ordningen, viser en meningsmåling.
Innenriks

Målingen er laget av Norstat på oppdrag fra Vårt Land. 68 prosent er enig med Utdanningsdirektoratets ja til gudstjenester i skoletiden så lenge det er full anledning til fritak, så lenge de andre elevene får et fullverdig alternativ og så lenge gudstjenesten ikke fungerer som skoleavslutning.

14 prosent er uenig mens 17 prosent ikke har ingen mening.

Målingen viser dessuten at bortsett fra KrF, som er det eneste partiet som benevner seg som «kristelig», er Aps velgere suverent mest positive til ordningen med skolegudstjeneste. 74 prosent av partiets velgere støtter ordningen.

– Arbeiderpartiet er Norges største folkekirkeparti. Det er ingen partier som har flere velgere eller medlemmer som er med i statskirken enn det vi har. Mange blant våre velgere vedkjenner seg et kristent verdigrunnlag. Samtidig tror jeg også mange mener det skal være gode regler for fritak, sier leder Trond Giske i Stortingets kirke-, utdannings– og forskningskomité.

Nestleder Terje Skyvulstad i Utdanningsforbundet er ikke overrasket over resultatet av målingen, men oppfordrer skolen til å ha arrangementer som samler alle elevene. Pressesjef Jens Brun-Pedersen i Human-Etisk Forbund mener ordningen splitter elevene. (©NTB)