Sanner: – Jeg ønsker mer robuste kommuner

Oslo (NTB): Regjeringen legger onsdag fram sin kommunepolitikk og en egen melding om den kommende kommunereformen. Statsråd Jan Tore Sanner (H) ønsker robuste kommuner og styrket lokaldemokrati.
Innenriks

Sanner sier makten de siste tiårene er blitt kraftig sentralisert i Norge, noe som har ført til at makten er flyttet bort fra kommunestyresalene. Samtidig har staten økt detaljstyringen. Dette vil kommunal- og regionalministeren gjøre noe med, ikke minst gjennom omstridte sammenslåinger.

– Vi står overfor et valg. Enten fortsetter detaljstyringen og sentraliseringen av kommunene, eller så får vi større og mer robuste kommuner som kan ta mer ansvar, ha mer selvstyre, flere oppgaver og kunne gi innbyggerne bedre tjenester. Jeg ønsker robuste kommuner og styrket lokaldemokrati, sier Sanner til NRK noen få timer før han legger fram kommuneproposisjonen.

Samtidig som proposisjonen legges fram klokka 12.30 vil han altså legge fram en egen meldingsdel som handler om den kommende kommunereformen. Sanner sier han med kommunesammenslåinger ønsker å flytte makten og ansvar til kommunene for blant annet å styrke velferdstjenestene.

Sanner sier han er opptatt av at kommunesammenslåinger ikke skal bety hvilke tjenestetilbud som skal ligge hvor, men heller sikre at utdannings- og helsetilbudene blir så gode som mulig i små og store lokalsamfunn.

Sanner kommer ikke til å legge fram et forslag om gjeldslette for kommuner som slår seg sammen. (©NTB)