Nær 2 millioner dansker bor i områder med legemangel

Nær 2 millioner dansker bor i områder i landet med legemangel. Det gjelder både i byene og i områder som karakteriseres som utkantområder i det lille landet.
Utenriks

Det har lenge vært mangel på leger i Danmark, men det viser seg nå at legemangelen er et større problem enn man hittil har visst.

Ifølge Praktiserende Lægers Organisation (PLO) bor 1,8 millioner dansker i det de kaller legedekningstruede områder. I januar var det offisielle tallet 609.000.

Tidligere ble dette ansett for å være et problem kun i det såkalte utkantdanmark. Men den nye analysen viser at mangelen på leger nå også er stor i noen av landets største byer, som København og Esbjerg.

PLO mener at det på kort sikt er viktig å sørge for at eldre leger som vurderer å gå av, fortsetter i yrket, og at det på lengre sikt sørges for at det blir utdannet flere spesialister i allmennmedisin.

(©NTB)