Betydeleg fall i tysk eksport til Storbritannia

Verdien av eksporten til tyske bedrifter til Storbritannia fall 4 prosent frå januar til november i fjor, samanlikna med same periode i 2018.
Utenriks

Endringa utgjer eit verdifall på 3 milliardar euro til i overkant av 73 milliardar euro. Brexit får skulda.

– Storbritannias utgang frå EU er eit historisk slag for tyske bedrifter, seier Eric Schweitzer, president i det tyske industri- og handelskammeret (DIHK).

Storbritannia trer ut av EU ved midnatt natt til laurdag.

– Overgangsperioden fram til utgangen av året kan dempe presset noko mot tyske selskap, men ein merkar den økonomiske påverknaden allereie i dag, seier Schweitzer.

(©NPK)