Japan setter nytt klimamål

Japans nye statsminister Yoshihide Suga har presentert et nytt og mer ambisiøst klimamål: Klimanøytralitet innen 2050.

Statsminister Yoshihide Suga vektla klimapolitikken i sin tale til den japanske nasjonalforsamlingen mandag. Foto: Kyodo / AP / NTB  

Utenriks

Målsettingen ble presentert i Sugas første tale med konkrete politiske prioriteringer til Japans nasjonalforsamling.

– Vi vil bringe den totale mengden klimagassutslipp til netto null innen 2050. Det betyr karbonnøytralitet, sa statsministeren mandag.

Samtidig understreket han at en hovedprioritet den nærmeste tiden vil være å få fart på økonomien igjen i kjølvannet av koronakrisen.

Klima- og karbonnøytralitet er begreper som både kan innebære kutt i utslipp og «kompensasjon» for de gjenværende utslippene. Et eksempel på det siste kan være skogplanting, som bidrar til å suge CO2 ut av atmosfæren.

Håper på ny teknologi

Den japanske statsministeren sa ikke i sin tale konkret hvilke tiltak som skal sørge for at landets utslipp totalt sett går i null. Men han nevnte både fornybar energi og ny batteriteknologi.

– Nøkkelen er innovasjon, sa Yoshihide Suga.

Han gjorde det også klart at Japan må fortsette å bruke atomkraft. Dette har vært et svært omstridt tema i Japan i etterkant av ulykken ved Fukushima-kraftverket i 2011.

Skrinla atomplan

Etter ulykken ble alle landets atomkraftverk stengt, og myndighetene la fram en plan om gradvis å fase ut kjernekraften fullstendig. Men denne planen ble skrinlagt et par år senere.

Samtidig som atomkraft medfører en risiko for ulykker, er klimautslippene svært små. Behovet for å kutte CO2-utslipp har derfor styrket argumentene for bruk av atomkraft, både i Japan og andre land.

Det nye målet om klimanøytralitet vil trolig gjøre det nødvendig å starte opp igjen flere av Japans kjernekraftverk, skriver nyhetsbyrået AP.

Europa og Kina

Inntil nå har Japan hatt et mål om at klimanøytralitet skulle oppnås en gang i siste halvdel av dette århundret.

Kritikere har ment at dette var altfor lite ambisiøst. Det nye målet bringer Japan på linje med europeiske land.

Også Kina kom nylig med et nytt mål om klimanøytralitet – og verdens største utslippsnasjon tar nå sikte på å oppnå dette innen 2060.

Dermed har både Kina og Japan presentert nye klimamål forholdsvis kort tid før presidentvalget i USA. Meningsmålinger tyder så langt på at valget vil ende med tap for Donald Trump, som har markert seg som en motstander av klima- og miljøtiltak.


(©NTB)