Svensk koronastøtte utvides – frykt for en tredje bølge

Koronastøtten til svensk næringsliv utvides til også å gjelde lønnskostnader. Situasjonen er alvorlig, og det er fare for en ny bølge, sier finansministeren.
Utenriks

– Vi kommer til å øke takten for å redde svenske arbeidsplasser under krisen, sier finansminister Magdalena Andersson på et pressemøte tirsdag.

– Det er svært stor risiko for en tredje bølge, og vi har en svært alvorlig situasjon i arbeidsmarkedet, sier hun.

En rekke støtteordninger er innført for å hjelpe kriserammede bedrifter med å unngå oppsigelser. Hjelpen inkluderer mulighet for korttidspermittering, forsinket skatteinnbetaling, lån garantert av staten og støtte til å dekke inntektstap.

(©NTB)