IEA: Energikrisen øker oljeetterspørselen

Den pågående energikrisen i Europa og andre steder i verden har økt etterspørselen etter råolje fordi det er mangel på kull og gass.

Et kullkraftverk i Neurath, Tyskland. Foto: Martin Meissner / AP / NTB 

Utenriks

Det internasjonale energibyrået (IEA) opplyser torsdag at det forventer større etterspørsel etter olje i år og neste år enn hva byrået tidligere har anslått.

IEA er et rådgivende organ for regjeringers energipolitikk, som er basert i Paris.

Det anslår at etterspørselen vil øke til 96,3 millioner fat per dag i år, noe som er 5,5 millioner flere fat enn i byråets forrige rapport. Neste år er det ventet en økning i etterspørselen på 3,3 millioner fat per dag.

(©NTB)