Politidirektoratet vil flytte hovedkontoret til Ålesund

Politidirektoratet vil ha hovedkontoret for politiet i Møre og Romsdal lagt til Ålesund, som dermed også får politimester i byen.

Leder for Politiets fellesforbund på Sunnmøre, Linn Knudsen, er fornøyd med at Politidirektoratet har fallt ned på Ålesund.  Foto: Nils Harald Ånstad

Nyheter

Det er hovedsetene i dagens politidistrikter som er vurdert som alternativer til hovedsete i de nye politidistriktene. Og direktoratet foreslår altså at Ålesund blir valgt for det nye Møre og Romsdal politidistrikt. Det andre alternativet var Kristiansund.

Ålesund vurderes å ha en mer kostnadseffektiv og praktisk beliggenhet enn Kristiansund, både når det gjelder forholdet mellom dagens tjenestesteder og administrasjonssted og forholdet mellom befolkningsmessig tyngdepunkt og administrasjonssted, heter det i innstillingen.

Ålesund vurderes også som best utfra rekrutteringsgrunnlag.


Omkamp om politimesteren

Sannsynlig flertall for Kristiansund i det nye fylkesutvalget.

 

Januar 2016

Samtidig kommer Kristiansund best ut på en rekke andre kriterier, blant annet mener direktoratet at Kristiansund har de beste lokalene for det nye politidistriktet.

- En vurdering ut fra kriteriene viser at det er mindre forskjeller mellom de to alternative administrasjonsstedene i dette politidistriktet enn i de øvrige politidistriktene, skriver direktoratet, som altså til slutt faller ned på at Ålesund er det beste alternativet.

Spørsmålet om fremtidig organisering av den lokale tjenestestedsstrukturen i politiet, og eventuell sammenslåing av lensmannskontorer, berøres ikke ved beslutning om administrasjonssted i distriktene.

Forslaget er på høring fram til 17. november.

Direktoratet legger opp til at de nye hovedsetene skal etableres innen 1.januar 2016.


Bøen vil fortsette som politimester

Disse vil bli politimester i nye Møre og Romsdal politidistrikt

 

Fornøyd

Leder for Politiets fellesforbund på Sunnmøre, Linn Knudsen, er fornøyd med at Politidirektoratet har fallt ned på Ålesund.

- Både med tanke på rekruttering og plassering i forhold til hvor det bor flest folk, er vi fornøyde med at direktoratet konkluderer med Ålesund, sier Knudsen.

Hun mener at det også var mange gode argumenter for Kristiansund.

- Men det som er viktig nå er å være klare på at vi ønsker kvalifisert personell over hele fylket, ikke bare i Ålesund, sier Knudsen.

Nytt bygg

Knudsen har fått med seg debatten rundt plasseringen av ny politistasjon i Ålesund.

- Nå blir jo ikke dette, dersom direktoratets anbefaling blir stående, ikke snakk om en ny politistasjon for Ålesund, men et nytt hovedkvarter for politiet i Møre og Romsdal. Hvor dette huset skal ligge, blir en egen prosess etter at lokaliseringsprosessen er avgjort. Men at det må et nytt bygg til, det er vi helt klare på, sier Knudsen.