- Vi trenger flere studentboliger

- Bare 14 prosent av studentene i nedslagsfeltet til Studentsamskipnaden for Sunnmøre har tilgang på studentboliger. Dekningsgraden bør opp i 20 prosent, mener leder for studentparlamentet ved Høgskolen i Ålesund, Kaja Meling Holmesland.
Nyheter

Studentene vil også at regjeringen øker studiestøtten langt mer enn tilfellet er i forslaget til neste års  statsbudsjett.

Lavest dekning i Volda

Kaja Meling Holmesland sier bevilgninger til  studentboliger er for lav i statsbudsjettet.

- Det er ganske mange studiesteder i Norge som ligger langt unna en dekningsgrad på 20 prosent - som er målet til Norsk studentorganisasjon. I Ålesund har vi studentsamskipnad sammen med Volda. Her er dekningsgraden hakket bedre enn i Volda, sier hun.

Les flere nyheter fra Ålesund og omland

Må jobbe ved siden av studiene

- Regjeringen bør også se nærmere på studiestøtten. Det eneste som har skjedd er at den har økt med noen få kroner. Vi får 316 kroner mer i måneden per student. Det er positivt at studiestøtten har økt. Men dette er for lite. Beløpet er ikke stort nok til at en student kan slutte å jobbe ved siden av studiene.

Meling Holmesland sier studentene ønsker en studiestøtte som er mer reell i forhold til hva studentene trenger.

 - I dag dekker den kun bolig og mat. I tillegg  har vi utgifter til skolebøker, transport til og fra skolen, sosiale behov osv. Vi ønsker oss en studiestøtte som stiger hvert år på samme måte som grunnbeløpet i Folketrygden øker.

Gjør som over 23.000 andre - følg Sunnmørsposten på Facebook

Naturlig å betale tilbake

Målet er at studentene skal slippe å jobbe ved siden av studiene.  I dag jobber de fleste ved siden av studiene.  Mange sier det er positivt fordi en får masse erfaring. Men det kan gå ut over studiene, påpeker Meling Holmesland.

- Er dere opptatt av forholdet mellom stipend og lån?

- Nei, det er ikke så omdiskutert. Jeg tror de fleste er fornøyd med eksisterende  løsning og at det er naturlig at en skal betale tilbake en viss prosent. En får 40 prosent av studiestøtten hvis en står på alle eksamener. Det gir en viss motivasjon.

Meling Holmesland peker på en annen siden ved studiestøtteordningen som skaper problemer for de som jobber: - Hvis en tjener over en viss sum i året, mister en også en viss sum av stipendet, forteller hun.

Kan opprette flere kadettplasser

- Vi er ikke bare misfornøyde, vi er litt fornøyde også.

En bra ting er at regjeringen åpner for flere kadettplasser på mindre fartøy. Det betyr at Høgskolen i Ålesund  kan få flere kadettplasser på for eksempel ferjer og andre fartøy langs kysten. Det setter vi pris på, sier Kaja Meling Holmesland.