Moakonferansen om bybane i Ålesund:

– 10.000 meter med muligheter

– En bybane vil tidsfortette Ålesund og øke tilgjengeligheten i regionen, og øke den samlede verdien av alles ressurser, sa Ewa Westermark, partner i Gehl Arcitects og viste kart over det langstrakte Ålesund.

Illustrasjonsbilde fra bybanen i Bergen.   Foto: Norsk Bane

Nyheter

Westermark ser allerede bybanen ligge der.

– Jeg tenker sjølsagt at dette er en bybane som binder sammen. Det handler om tilgjengelighet for alle. En må se på reise og knutepunkt som et regionalt byrom. Det handler om tilgjengelighet for alle.


MOAKONFERANSEN: La fram fersk rapport om bybane

Moa-sentrum på 15 minutter

- Det er mulig å få til en bane som tar 15 minutter fra sentrum til Moa.

Det sa hun få minutter etter at Norsk Bane la frem sine planer for bybane i Ålesund.

Hvordan lykkes som urbant midtpunkt i Nordvest

– Dette er en bybane som binder sammen i Ålesund. Det handler om tilgjengelighet for alle. Da må en se på reise og knutepunkt som et regionalt byrom, fordi vi da stiller andre kvalitetskrav, påpekte Westermark som snakket om hva som er avgjørende for at Ålesund skal lykkes i å bli det urbane midtpunktet på Nordvestlandet.

Hun viste til områder i København som ikke hadde stimulert til bæredyktig handling. Byen får ikke «kroppene» til å gå, sykle. Det er ingen ting som stimulerer til å gå på gata, sykle og oppholde seg i miljøet.

– Løsningene er ikke bæredyktige selv om de er det på papiret, sa Westermark og pekte på viktigheten av øyehøyde når man planlegger framtidig fysisk miljø.

Hun viste også et bilde fra parkeringsplassen utenfor Stormoa som ikke inviterte spesielt til å oppholde seg i uteområdet. Det er det heller ikke langs deler av innfartsvegen i Ålesund sentrum.

Slutt å tenke konkurranse, tenk heller samarbeid

Westermark vil at vi skal tenke regionalt mangfold. Vi må tenke samarbeid i stedet for konkurranse. Hun brukte Skåne som eksempel på en region som satser på flere kjerner innen Skåne for at regionen i sum skal bli mer enn sine deler.

 – Alle kjernene i regionen kan ikke ha alt, de har forskjellige roller. En skal styrke mangfoldet og det som er forskjellig. Men betyr ikke at ikke kan streve mot samme mål.

Nøkkelen blir å styrke tilgjengeligheten mellom de ulike delene, og skape sosiale holdbare miljøer i regionen og fokusere på hva man har felles, hva man er enige om og tar ansvar for.

Les også: Pål Farstad (V): Ålesund og Molde må samarbeide

Tenk tid og komfort, ikke kilometer

Westermark mener en må gå fra å tenke kilometer til å tenke tid og komfort. Hun bor i Skåne og jobber i København, men opplever ikke problemer om toget hennes er litt forsinket. Fordi hun har det komfortabelt på toget, og kan fint jobbe herfra de ekstra minuttene reisen tar.

Hun understreket at det er opplevelsen av tid som er viktig.

Westermark pekte også på at knutepunkter ofter er missing link. Hun mener en må se arealknapphet som en mulighet.

– Det føder ofte bedre bykvaliteter, sa hun.


Ålesunds nye ordfører åpnet Moakonferansen:

Vinje Aurdal: – Nå kan vi legge gammelt rask bak oss


Bakgrunn: Over 300 påmeldte til Moa-konferansen