- Hva blir konsekvensene av bommen for oss?

- Vi må få utredet konsekvensene av en bom ved Hellebroa, krever aksjonsgruppa for Hessa skole.

Innsigelse Hans Jørund Remmen har undertegnet innsigelsen fra Aksjonsgruppa for Hessa skole og FAU på skolen der de krever en konsekvensutredning av Hellebroasnittet.  

Nyheter

Kravet kommer fram i et brev som både er undertegnet av aksjonssgruppa og FAU på Hessa skole, og brevet er ment som en innsigelse til det vedtaket som eventuelt blir fattet om bypakken i formannskap og bystyre torsdag. Det betyr at brevet vil følge saken i den videre behandlingen.

Må gjennom bom

Innsigelsen fra Hessa er sendt til formannskapet med kopi til alle gruppeledere, og det er først og fremst mangelen på en konsekvensutredning brevskriverne reagerer på.

- I framlegget fra rådmannen begrunnes valgene som er gjort i den reviderte bypakken, men det blir ikke nevnt med et ord hva konsekvensene blir for befolkningen som bor vest for Hellebrosnittet. Det er heller ikke lagt inn et eneste tiltak vest for dette bomsnittet verken i alternativ 1 eller 2, og vi er den eneste bydelen som MÅ gjennom en bom for å benytte oss av tjenestetilbud som lege, idrettsaktiviteter, kulturtilbud osv. Det er med andre ord befolkningen vest for bomsnitt A som skal være med på å finansiere en bypakke der ingen av tiltakene kommer oss til gode, står det i innsigelsen.

Les også: Siste ord er ikke sagt, mener brumotstander

Les også: Går for bom i indre bydel

Les også: Bypakken provoserer ytre bydel

Arrogant

Brevskriverne mener det er arrogant av Ålesund kommune å utelate 7.800 innbyggere i rådmannens utredning som skal legge grunnlaget for et bystyrevedtak.

Aksjonsgruppa har kontaktet jurister hos fylkesmannen som har slått fast at det ikke er mulig å klage på vedtaket som blir gjort i bystyret på torsdag ettersom dette ikke blir et endelig vedtak i denne saken. Derfor velger de å legge inn en innsigelse slik de har rett til etter Forvaltningsloven.

Les flere nyheter fra Ålesund og omland på Smp.no

Ønsker å bidra

Aksjonsgruppa skriver også at folk på Aspøya, Skarbøvik og Hessa ønsker å bidra til å utbedre transport- og vegsystemet i Ålesund, men ikke uten å få noe igjen selv.

- Vi har i lang tid etterlyst idrettshall, større skolekapasitet og bedre veger i bydelen vår. Men når forslaget som blir framlagt ikke har et eneste tiltak for de eneste som MÅ bruke bomsnittene, så kan vi ikke godta dette, står det i brevet.

Investeringer

De legger også fram SSB-tall som viser at Ålesund kommune fra 2001 til 2014 har investert over seks milliarder kroner. Mer enn 98 prosent av disse pengene er brukt i andre bydeler.

- Det eneste tiltaket vi kan finne av betydelige investeringer i denne bydelen i perioden, er Aspøy omsorgssenter. Det betyr at vi betaler for lånefinansierte investeringer i andre bydeler over skatteseddelen. Og i tillegg skal vi være med å betale 2,6 eventuelt 2,9 milliarder kroner for tiltak i andre bydeler gjennom å betale bompenger. Bydeler som har tjenestetilbud og der befolkningen har et valg om å bruke bomsnittet eller ikke. Dersom en revidert bypakke for Ålesund skal være rettferdig for alle innbyggerne i kommunen, må det konkretiseres og budsjetteres trafikale tiltak vest for bomsnittet ved Hellebroa i revidert bypakke - og tjenestetilbudene for bydelen må utvides slik at innbyggerne i ytre bydel har de samme tilbudene som resten av kommunen, skriver aksjonsgruppa og FAU i brevet som er undertegnet av Hans Jørund Remmen.

Andre har et valg

De peker også på at uansett bypakkealternativ, så har innbyggerne i andre bydeler et valg om å kjøre gjennom en bom eller ikke. På Ellingsøy og vest for bomsnitt B (Åse/Lerstad) kan folk kjøre gratis til sentrum og ut av kommunen via Ellingsøy. Befolkningen øst for bomsnitt B har fritt leide til Moa, mens bommer i Brusdalen og på Blindheim gjør at befolkningen vest for bommene også mister tilgangen til sitt naturlige sentrum - slik som ytre bydel. Men aksjonsgruppa skriver at disse likevel får bomfri tilgang til idrettshall og 300 millioner kroner til trafikktiltak i sitt område.  

Gjør som flere enn 23.000 andre - lik smp.no på Facebook