Rolf Fiskerstrand mener myndighetene er "feige" når enkelte fylker får gjøre som de vil:

- Noen bestiller miljøferjer mens andre tillater gammelt rukkel

- Dette er utrolig spennende. At myndightene setter krav til miljøutslipp til null eller lav, er fantastisk. Men det er et tankekors at dette bare gjelder ferjer på riksvegsamband. Enkelte fylker får gjøre som de vil, konstaterer konsernsjef Rolf Fiskerstrand.

På Verftskonferansen - At staten setter krav til miljøutslipp til null eller lav er fantastisk, sier konsernsjef Rolf Fiskerstrand omgitt av Nils Kristian Nakstad, adm. dir. i Enova og leder for Miljøbevegelsen Zero, Marius Holm.   Foto: Staale Wattø

Nyheter

Han viser til at vi har bare 17 riksvegsamband der det stilles krav om miljøtiltak, mens det finnes 113 fylkessamband.

- Her får enkelte fylker lov til å gjøre som de vil. Noen bestiller miljøferjer, mens andre tillater gammelt rukkel av ferjer og dårlig regularitet. Jeg synes myndighetene er "feige " når de begrenser miljøkrava til å gjelde ferjer på riksvegsamband, sier Fiskerstrand og gir en forklaring:

- Utfordringa er at det finnes ikke penger. Fylkeskommunene sliter med dårlig råd og tillater gamle ferjer.

Les flere nyheter fra Ålesund og omland på Smp.no

Håper å få bygge miljøferjer

Det er fantastisk det som skjer på strekningen Anda - Lote, der vi får en ferje med null utslipp og en med lavutslipp. Vi håper å få bygge dette, sier Fiskerstrand.

Han forteller at verftet holder på å bygge en spennende ferje for Torghatten som skal gå på biodiesel i hybrid med en batteripakke. Det blir det første rene nybygget med biodiesel. Kontrakten kom i sommer.

Vil bygge den første hydrogenferja

-  Vårt mål langt der fremme er å skape den første hydrogenferja. Da er det rent, sier Fiskerstrand. Han tror ikke teknologien er der  -  ennå.

- Joda den finnes, sier Marius Holm, leder for miljøstiftelsen Zero. Han mener det heller ikke er urealistisk at Fiskerstrand Verft produserer den første hydrogenferja allerede om fem år.

Holm snakker blant annet om at en trenger hydrogentank -  slike produserer Hexagon allerede i dag - og brenselceller. Det siste produserer ikke i Norge.

Mer fra Verftskonferansen:

– Om 10-20 år er alle biler i verden skiftet ut

Kommentar: Lys i sikte

Pessimismen har smittet over på utstyrsbransjen

Slik skaper vi arbeidsplasser

-  Men det kan sys sammen i Norge, sier Fiskerstrand og understreker at Norge må eksportere produkt og ikke sende fra oss kunnskap og teknologi til Polen og Tyrkia.

- Vi må pilotere og kommersialisere i Norge. Slik skaper vi arbeidsplasser, poengterer han.

Det glitret i øynene både på konsernsjefen ved Fiskerstrand Verft, representanten fra Zero og administrerende direktør i Enova, Nils Kristian Nakstad,  når det blir snakk om grønne framtidsmuligheter da vi i går møtte dem på Verftskonferansen i Ålesund.

- Vi har nok energi

-  Vi har potensiale i vind- og vannkraft. Nok til å erstatte all fossil energi i transportsektoren. Men den blir ikke produsert fordi det ikke finnes etterspørsel etter den, sier lederen for Zero og tenker løsning for å få til den første hydrogenferja:

- Få produksjon av hydrogen av lokalt basert vannkraft, ha en flåte med busser som går fra samme stasjon, en flåte med personbiler på hydrogen, for eksempel til hjemmetjenesten i kommunen. En kan sy sammen en stor nok pakke til at en får en nogenlunde økonomi, men liten nok til at en tåler feil i begynnelsen, sier han.

Muligheter for støtte fra Enova

- Sannsynligvis blir den første hydrogenferja nesten vellykka. Noen må betale for det. Det blir for dyrt og vanskelig å få til et helt frontprosjekt, sier Fiskerstrand.

- Fikser dere støtten, Nekstad?

- Ja, kommer det kjapt fra  Enova-direktøren. Han har nettopp stått på talerstolen og snakket om Enovas ansvar for å løfte fram bærekraftig klima- og energiteknologi der en benytter det unike systemet Norge sitter på og med et globalt marked.

Deler ut milliardbeløp hvert år

- Vi forvalter avkastningen på et fond på 70 milliarder kroner. Årlig får vi 2,5-3,5 milliarder kroner til prosjekter som dette. Kom opp med gode ideer, vis fram hvor gode dere er, så skal vi sammen utvikle de gode prosjektene. Jo bedre prosjekter fra maritim industri, desto mer kanaliseres penger dit, signaliserte han fra talerstolen.

-Mekanismen rundt oss sikrer langsiktighet og fleksibilitet for lange og tunge løp, tilføyde han.

Ønsker bygde prosjekter i Norge

- Vi ønsker å se bygde prosjekter i Norge som synliggjør bruken av ny teknologi. Eneste kravet er at selve prosjektet skjer i Norge.

 Om det er utelandske eiere, er de hjertelig velkommen! Vi vil gjerne se internasjonal kapital investere i demonstrasjonsanlegg her i Norge, sa Nakstad og signaliserte at næringslivet må være med og utvikle settet med virkemidler. – Sørg for å komme tidlig nok til oss, tilføyer han.

Og til Sunnmørsposten: - Når Fiskerstand Verft er moden til å prøve ut prosjektet får de oppleve den største fortrolighet hos oss. Ved behov kobler vi ekstern ressursbruk. Til sjuende og sist handler det om å jobbe fram en så gjennomarbeidet ide at en kan sette igang. Dette tar alt fra et halvt til halavannet år.

Den typen mennesker som Rolf Fiskerstrand finnes overalt. De er spydspisser. Jeg tror endringen kommer mye raskere enn vi tror, sier Nakstad.

Gjør som flere enn 23.000 andre - lik smp.no på Facebook