Spiller inn ny ball i kampen om politimesteren:

- Flest offentlige arbeidsplasser i Kristiansund

Kristiansund har få statlige arbeidsplasser, men Ålesund har færre offentlige arbeidsplasser enn nordmørsbyen.

Arbeidsplasser Ålesund har færre offentlige arbeidsplasser enn Kristiansund. Det må også vektlegges, mener rådmann Astrid Eidsvik i Ålesund. 

Nyheter

Det er rådmannen i Ålesund som spiller inn en ny ball i kampen om politimesteren. Kristiansundsforkjemperne bruker mangelen på statlige arbeidsplasser som argument for at politimesteren i Møre og Romsdal i framtida skal få adresse Storgata 43, Kristiansund.

Les også: Guttelvik peker på Kristiansund - overser vedtak i fylkesutvalget

Offentlig ansatte

Nå har imidlertid rådmann Astrid Eidsvik sett på antallet offentlige arbeidsplasser i fylket, og der ligger Ålesund dårligere an enn Kristiansund. Dette poenget mener Eidsvik også må fram i lyset.

"Den lave andelen statlige arbeidsplasser kompenseres altså av en høyere andel fylkeskommunale og kommunale arbeidsplasser", skriver rådmannen i forslaget til høringsuttalelse som formannskapet skal behandle tirsdag.

LEIAR fredag 6. november 2015:

Politifagleg grunnlag – kva er det?


Rådmannen mener at Ålesund kommune også skal slutte seg til høringsuttalelsen fra Sunnmøre regionråd som går inn for at byen skal bli hovedsete for politimesteren. Men hun mener at et par nye momenter må henges på i tillegg - blant annet arbeidsplassene i offentlig sektor.

Les også: Lover realt engasjement på folkemøte

Les også: Lover Kristiansund kamp

Fjellskred

Eidsvik vil også argumentere for Ålesund med den krevende beredskapsoppgaven som knytter seg til risikoen for store fjellskred fra Åkneset, Heggurdaksla og Mannen. Her er alle nødetatene involvert i planlegging og forberedelse til det som skal skje når det går ras fra et eller flere av disse områdene.

Gjør som 23.000 andre - følg Sunnmørsposten på Facebook