Ålesund-ordføreren:

– Vår trygghet skal ikke settes på spill ved at det går politikk i saka

Ordfører Eva Vinje Aurdal i Ålesund sier de politifaglige vurderingene er bakgrunnen for hennes støtte til at politidistriktets hovedsete i framtida skal ligge i Ålesund

Stor interesse Mange hadde møtt opp til follkemøtet om plassering av hovedkvarteret i et nytt politidistrikt for Møre og Romsdal.  Foto: Nils Harald Ånstad

Ålesund-ordfører Eva Vinje Aurdal innledet før paneldebatten satte i gang  Foto: Nils Harald Ånstad

Nyheter

Mandag kveld arrangerer Sunnmøre regionråd åpent folkemøte om plasseringa av politimesteren i det nye politidistriktet Møre og Romsdal politidistrikt.

Bakgrunnen er at Politidirektoratet (POD) har fått i oppgave av Justis og beredskapsdepartementet å beslutte hvor hovedsetet skal ligge.

Første innleder på møtet var Eva Vinje Aurdal (Ap), ordfører i Ålesund. Hun sakket om tryggheten til innbyggerne i fylket, og trakk linjer til Gjørv-kommisjonens arbeid etter 22.juli, som viste at Norge står overfor beredskapsmessige utfordringer.

– Politidirektoratet konkluderte med at Ålesund politifaglig er best egnet. Lokaliseringen av politimesteren handler om å sette politiet i bedre stand til å ta vare på de utfordringene man står foran, sa Aurdal.

(mer å lese under bildet)

Ålesund-ordfører Eva Vinje Aurdal innledet før paneldebatten satte i gang  Foto: Nils Harald Ånstad

Anbefalte Ålesund

I et høringsbrev 5. oktober anbefalte politidirektoratet Ålesund som hovedsete, med knapp margin foran Kristiansund. Dette har selvsagt utløst en ny fogderistrid i fylket.

Klinge: – Kristiansund fortjener politimesteren
Les også: Guttelvik peker på Kristiansund
Eidsvik: - Flest offentlige arbeidsplasser i Kristiansund

Kjente argumenter for Kristiansund er blant annet at det er færrest statlige arbeidsplasser i fylket og at de har best beredskapsapparat i forhold til olje- og offshore i Norskehavet.

(mer å lese under bildet)

Regionrådet inviterte Hareid-ordfører Anders Riise leder Sunnmøre regionråd som har invitert til folkemøtet.  Foto: Nils Harald Ånstad

– Ingen selvfølge med eget distrikt

– I innledningen av arbeidet med de nye politidistriktetene var det ingen selvfølge at Møre og Romsdal skulle bli et eget politidistrikt. Det er heller ingen selvfølge at beredskap for sokkelen skal bli værende i Kristiansund. Politiet skal levere likeverdige tjenester til alle innbyggerne i fylket.

Ålesund har best rekrutteringsgrunnlag, er tettest på befolkningstyngdepunktet i fylket og har allerede et sterkt fagmiljø ved alarmsentralen, som sannsynligvis vil samlokaliseres med det nye hovedsetet.

Det er noe som brannsjef i Ålesund kommune Geir Thorsen tidligere har lagt stor vekt på når han har advart politikerne.

Om valget for politidistrikt og 110-sentral

Brannsjefen Ålesund: – Glem fogderistriden - velg Ålesund

Fogderistrid kan gå på samfunnssikkerheten løs, mener brannsjef Geir Thorsen i Ålesund.


Formannskapet

Tirsdag skal saken behandles i formannskapet i Ålesund kommune. Rådmann Astrid Eidsvik  sin innstilling er å støtte Sunnmøre regionråds uttalelse om å legge politimesteren til Ålesund. 

– Vår trygghet skal ikke settes på spill ved at det går politikk i saka. De politifaglige vurderingene ligger til grunn når vi i morgen vi støtte Sunnmøre regionråds uttalelse om å legge politidistriktets hovedsete til Ålesund, sa Aurdal.

Les også: Vil ikke si hvor politimesteren bør sitte
Les også: Aasen hetses på sosiale medier

(mer å lese under bildet)

Tok ordet Frank Sve (Frp) var blant dem som tok ordet under folkemøtet i Ålesund.  Foto: Nils Harald Ånstad

Fylkesutvalget

Fylkesutvalget skal neste tirsdag behandle sin høringsuttalelse, samme dag som høringsfristen utløper.

Det er sannsynlig at fylkesutvalget vil gå for Kristiansund, men det er til slutt POD som tar avgjørelsen i løpet av desember. Direktoratet tar sikte på å etablere hovedsetene før årsskiftet.