Anbefaler å legge ned akuttkirurgien i Volda

Det kommer fram i regjeringens forslag i Nasjonal helse- og sjukehusplan.

Helseminister Bent Høie skal legge Foto: Heiko Junge / NTB scanpix 

Nyheter

Fredag legger helseminister Bent Høie (H) fram sin nasjonale helse- og sjukehusplan. Høie vil ha pressekonferanse rundt klokka 12.

Etter det Sunnmørsposten erfarer står sjukehusene i Volda, Narvik, Lofoten, Stord og Flekkefjord i fare for å miste akuttkirurgi-funksjonen i ett av scenarioene som blir presentert i planen.

Volda skal fortsatt ha status som akuttsjukehus med indremedisin, anestesi og planlagt kirurgi. Ifølge planen har imidlertid lokalsjukehuset for lite pasientgrunnlag til å ha akuttkirurgi.

Regjeringen mener at døgnkontinuerlig akuttkirurgi vil kreve 6-8 kirurger på vakt.

Etter det smp.no erfarer skal fødeavdelingen i Volda bestå.

To scenarioer

I planen er det skissert to scenarioer for det regjeringen ser for seg blir utviklingen i Norge.

Alternativ 1 bygger på regjeringens forslag og forutsetning om at sjukehus med færre enn 60-80.000 kan ha akutt indremedsin, anestesi og planlagt kirurgi. Uten akuttkirurgi.

Alternativ 2 bygger på forutsetning om at sjukehus med akuttfunksjon alltid må ha akutt indremesin, akuttkirurgi og anestesi.

Konsekvenser av alternativ 1, som er regjeringen sitt forslag: Alle sjukehus som i dag har akuttfunksjoner, vil forsatt kunne være akuttsjukehus. Men fem sjukehus vil kunne bestå som akuttsjukehus uten akuttkirurgi. Det er Volda, Narvik, Lofoten, Stord og Flekkefjord. Sjukehusene vil bestå med minimum akutt indremedisin, anestesi og planlagt kirurgi.

Konsekvenser av alternativ 2 blir verre. Da kan ni sjukehus miste sin akuttfunksjon.

Nasjonal helse- og sjukehusplan vil fokusere på situasjonen fram mot 2040.

Ingen nedleggelser

Regjeringen har som mål at Norge fortsatt skal ha en desentralisert sjukehusstruktur, og ingen sjukehus blir foreslått nedlagt.

Geografi og bosetting, avstander, tilgjengelighet til bil-, båt- og luftambulanser vil spille en stor rolle.

Ifølge planen blir det iverksatt en nasjonal modell for å ha oversikt over fremtidig behov for bemanning. Det blir stilt nasjonale krav om kvalitet og sertifisering av sjukehus. Det blir krav om at alle sjukehus skal samarbeide i team, etter det Sunnmørsposten kjenner til.

Regjeringen mener at planen gir trygge sjukehus og bedre helsetjenester, uansett hvor du bor. Fokuset er på nærhet, trygghet og kvalitet. Utfordringen er stor rundt å skaffe nok kvalifisert helsepersonell i fremtiden, slår planen fast.

Lokale prosesser

Det vil også bli stilt krav om lokale prosesser ved endringer av innhold i akutt-tilbudet. Stortinget skal ta beslutninger rundt prinsippene i planen, og de endelige beslutningene om akutt-tilbudet ved de enkelte sjukehusene skal tas etter at det er laget utviklingsplaner i helseforetakene.

Regjeringen legger opp til at lokale foretak skal følge en nasjonal veileder rundt utviklingsplaner.

Slik smp.no forstår detaljer i planen er målet at sjukehusene i fremtiden skal samarbeide mer i team og nettverk. Fødeavdelingenes behov skal sikres og endrede oppgaver skal følges opp av nødvendig styrking av ambulansetjenesten. Det skal fokuseres på nasjonale retningslinjer og standarder som en nøkkel for kvalitet og trygghet.

Sunnmørsposten ønsker en åpen og saklig debatt. Alle innlegg blir kontrollert etter publisering. Vi forbeholder oss retten til å forkorte, redigere og fjerne innlegg.
Nyheter