Føler seg overkjørt av styrelederen:

Haagensen og Ryste trekker seg fra styret i storhallen

Bjarne Haagensen følger seg overkjørt av styreleder Jon Ketil Gjørtz. Nå har han og Peder Ryste trukket seg fra styret i Sparebanken Møre Arena.

Trekker seg Bjarne Haagensen på sitt kontor mandag ettermiddag. Haagensen har sendt brev til styret i Ålesund Storhall AS, der han gir beskjed om at han trekker seg fra styret i storhallen. Også Peder Ryste skal ha trukket seg som styrerepresentant, som følge av vedtaket om å midlertidig omgjøre Sparebanken Møre Arena til akuttmottak. Haagensen føler seg overkjørt i denne saken.  Foto: Helge Skuseth

Nyheter

I et skriftlig brev til styret i Ålesund Storhall AS gir Bjarne Haagensen beskjed om at han trekker seg fra styret i selskapet med øyeblikkelig virkning.

Årsaken er styrets vedtak om å gå i dialog med Ålesund kommune om å omgjøre Sparebanken Møre Arena fra idrettshall til akuttmottak for flyktninger fram til august neste år.

Hold deg oppdatert - følg smp.no på Facebook

Også Peder Ryste har trukket seg fra storhall-styret, opplyser Bjarne Haagensen. 

Akuttmottak-saken:

Storhall-styret sier ja til akuttmottak

Alt ligger til rette for at det blir akuttmottak for inntil 500 flyktninger i Sparebanken Møre arena, men styret i storhallen har noen krav overfor Ålesund kommune.


Motstandere av mottak

Begge disse to skal ha vært motstandere av å omgjøre hallen til midlertidig akuttmottak.

– Jeg så ingen annen løsning enn å trekke meg ut. Jeg kan ikke sitte og bidra til å administrere et asylmottak, det er ikke derfor jeg har sagt ja til å sitte i styret, sier Haagensen til smp.no.

Sunnmørsposten ble invitert opp på hans kontor i Ålesund sentrum mandag ettermiddag, og noen få timer tidligere hadde han sendt sitt avskjedsbrev til styret i Ålesund Storhall AS.

Bjarne Haagensen fyrer løs

Tviler på om torsdagens hall-vedtak er lovlig


Fire punkter

Vi har fått tilgang til brevet, der Haagensen i fire punkter grunngir hvorfor han velger å trekke seg øyeblikkelig.

I punkt 1 sier Haagensen at styrets leder (Jon Ketil Gjørtz) uten å konferere med styrets medlemmer har tilbudt Storhallen som transitt-mottak for flyktninger. På spørsmål fikk Haagensen beskjed om at tilbudet fra Ålesund Storhall AS lå såpass høyt i pris at det trolig ville bli avslått.

Videre skriver Haagensen at etter at tilbudet faktisk ble akseptert ble det så innkalt til styremøte for å behandle saken.

(saken fortsetter under bildet)

Positive Daglig leder for Synnøve Rogne sammen med styreleder Jon Ketil Gjørtz under pressekonferansen til styret i Ålesund Storhall. Flertallet vil gå i dialog med kommunen om å opprette akuttmottak i hallen.  Foto: Nikolas B. Farstad

Haagensen var på dette tidspunkt på ferie på Gran Canari, men styrelederen ble informert skriftlig om at Haagensen var imot at hallen skulle benyttes til noe annet enn det den var tiltenkt. Altså til idrettslige formål.

Men Haagensen kunne ikke få stemme da han var fysisk fraværende. Men han ble også informert om at et annet medlem i styret, som hadde motsatt synspunkt av Haagensen, heller ikke kunne møte denne dagen. Dermed slo Haagensen seg til ro med dette.

UDI betaler like godt som oljeselskapa

Offshorefartøy i opplag som asylmottak? Tanken er lansert, men førebels har ingen av rederia hivd seg på, etter det Sunnmørsposten kjenner til.


Nytt møte

Men på styremøtet ble det ikke flertall for styreformannens innstilling, og nytt møte ble berammet dagen etterpå.

Styremøte nr. 2 ble avholdt uten at Bjarne Haagensen (fortsatt på Gran Canari) og Peder Ryste var til stede. Begge var motstandere av å midlertidig omgjøre hallen til akuttmottak. Uten disse to ble resultatet 3-1 i favør av mottak.

«Dersom Peder Ryste og jeg hadde fått anledning til å møte ville stemmetallene endt 3-3», skriver Haagensen i sitt avskjedsbrev til styret.

Som også skriver at etter hans mening var styrets leder klar over situasjonen, og utsatte avgjørelsen når to av styrets medlemmer hadde forfall. 

Går knallhardt ut mot akuttmottak i Ålesund

Harald Tom Nesvik (Frp) synes det er «galskap» å bruke Sparebanken Møre arena som akuttmottak for 500 flyktninger.


Sak for generalforsamlingen

Haagensen avslutter brevet til styret med å si at aksjonærene som har vært med på å finansiere og bygge storhallen burde ha vært konsultert gjennom en generalforsamling.

«En så drastisk endring i selskapets formål bør ikke være en sak for styret, men for generalforsamlingen», skriver Haagensen.

Han anser vedtaket som ulovlig, og ber styret ta initiativ til en ekstraordinær generalforsamling.

Akuttmottak i Sparebanken Møre Arena?

Delte meninger i AaFK om flyktningmottak

Styret i fotballklubben har diskutert saken på e-post.


– Bør splittes opp

Så langt Haagensens brev. Men har han en annen løsning på hvordan Ålesund kommune kan skaffe 500 flyktninger i nød tak over hodet?

– Antallet må i hvert fall splittes opp i flere mindre boenheter. Å samle 500 mennesker i én bygning hører ingen sted hjemme. Jeg er bekymret for hva dette vil føre til i byen vår, og det mener jeg virkelig.

– Føler du deg overkjørt i denne saken?

– Ja, jeg føler meg overkjørt av styrelederen. Og derfor velger jeg å trekke meg ut av styret i Ålesund Storhall, sier Bjarne Haagensen.

Gjørtz: – Ingen kommentar

Styreleder Jon Ketil Gjørtz ønsker ikke å kommentere avskjedsbrevet til Bjarne Haagensen.

– Dette er helt ferskt for meg, og jeg ber om forståelse for at jeg ikke kan uttale meg noe om dette nå, sier han.

– Men kan dere i styret ha gjort et ulovlig vedtak i denne saken? Burde dette ha vært en sak for generalforsamlingen i selskapet?

– Som sagt, jeg ønsker ikke å uttale meg om saken i det hele tatt nå. Dette får vi ta igjen senere, sier Gjørtz.

– Beklager du at to av styrerepresentantene nå velger å trekke seg fra sine verv? Og vil styret fortsette med kun fire medlemmer?

– Nok en gang - ingen kommentar. Jeg må sjekke statuttene om det står noe der om antall styrerepresentanter, avslutter en fåmælt Gjørtz.

Heller ikke Peder Ryste, den andre som skal ha trukket seg fra styret, ønsker å uttale seg på det nåværende tidspunkt.