– Vi hadde ikke noe valg

Styreleder i Fjord1, Reidar Sandal, sier styret ikke hadde noe valg da fylkestinget bestemte seg for salg av aksjene til Torghatten.

Styreleder i Fjord1, Reidar Sandal  Foto: Arkiv

Nyheter

– Vi hadde ikke noe valg da styret ønsket å selge aksjene til en konkurrent. Det var mot vår vilje og derfor måtte vi gå av, sier Sandal til smp.no

I pressemeldingen der styret varslet sin avgang tar de et kraftig oppgjør med både måten salget er gjennomført på, og hvem fylkeskommunen selger til.

– Styret ga sitt råd til fylkespolitikerne. Vi mente at det ikke tjente verken selskapet eller aksjonærene å selge til en konkurrent. Vi får nå er situasjon der minoritetsaksjonæren har varslet søksmål mot fylkeskommunene. Det er ikke heldig for selskapet,  sier Sandal.

Han reagerer også på at Fjord1 ikke på noen tidspunkt under salgsprosessen er blitt spurt om råd fra fylkesadministrasjonen i Sogn og Fjordane.

– Styret eller ledelsen er ikke på noe tidspunkt blitt kontaktet verken av administrasjonen eller de innleide konsulentene. Vi er holdt helt utenfor, påpeker Sandal, og viser til at det var med nød og neppe de fikk komme til fylkesutvalget og redegjøre for selskapet syn i forkant av at fylkesutvalget skulle ta beslutningen om salg. Fire av fylkesutvalgets ni medlemmer stemte nei, mens et knapt flertall på fem slapp Fjord1-styrelederen inn på møtet.

Hva som nå skjer videre med selskapet vil ikke Sandal spekulere i.

– Vi har tatt vår beslutning om å trekke oss og vi har gitt vår begrunnelse for det. Så tar vi vedtaket i fylkestinget til etterretning, sier Sandal.