– Ikke mulig å konkludere om effekten av HSCT

Forskninga på effekten av stamcelletransplantasjon ved multippel sklerose er av for lav kvalitet, mener Kunnskapssenteret.

Med på vurderinga Overlege Rune Midgard ved nevrologisk avdeling hos Molde sjukehus.   Foto: Staale Wattø

Nyheter

På oppdrag fra Bestillerforum RHF har senteret gjort ei metodevurdering av behandlinga, der en har oppsummert og vurdert forskning om effekt, sikkerhet, økonomiske evalueringer og etiske problemstillinger.

Les mer om saken: MS-ramma Sigrid Krohn-Dale fra Ålesund er tilbake i full jobb etter stamcellebehandling i utlandet.  – Norske nevrologer har vært for lite nysgjerrig på pasientenes vegne, mener hun.

Pressemelding

Metodevurderinga var klar denne uka. I ei pressemelding heter det blant anna at man - med ett unntak, ikke fant noen kontrollerte studier som hadde undersøkt effekten av stamcelletransplantasjon ved MS.

– Denne mangelen gir høy risiko for systematiske skjevheter, og det var ikke mulig å trekke sikre konklusjoner utifra det publiserte materialet, sier seniorrådgiver Liv Giske.

Hun har leda arbeidet i Kunnskapssenteret.

Pasienter fulgt opp

– Slike kontrollerte studier er nødvendige for å avklare nytten av HSCT-behandling, sier hun - og peker på at en pågående randomisert kontrollert studie (randomisert undersøkelse - der pasientene tildeles ei bestemt behandling ut fra tilfeldighet, journ. merk.) med 120 pasienter og fem års oppfølgingstid, er venta å være ferdigstilt i 2021.

Blant de som har deltatt i arbeidet med metodevurderinga er Rune Midgard, overlege ved nevrologisk avdeling hos Molde sjukehus.

Effekt og ulemper

– Med vurderinga har vi et evidensbasert grunnlag, fundert på tilgjengelig publisert litteratur, å bygge den videre praksisen vår på. I slike studier må selvfølgelig effekten veies opp mot ulempene og bivirkningene, inkludert den mest alvorlige konsekvensen vi kjenner, nemlig dødeligheten, skriver Midgard i en epost.

Han har ikke anledning til å stille til intervju, men har følgende svar, når vi ber han si litt om skepsisen som har vært til behandlinga blant norske leger:

– Metoden er uten tvil spennende og av interesse, men like fullt kreves vitenskapelige studier for å vise at effekten er slik som enkelte påberoper seg. Da sikter jeg først og fremst til de som mener HSCT kurerer MS. For at behandlinga har en klar effekt på kroppens immunapparat, er det ingen tvil om, men det betyr dessverre ikke at sjukdomsprosessen ved MS eller MS-sjukdommen er borte for alltid, heter det.


Hør om hennes kamp mot multippel sklerose (MS):

MS-ramma kjemper for andre

MS-ramma Sigrid Krohn-Dale er tilbake i full jobb etter stamcellebehandling i utlandet. Nå tar hun kampen for andre.