Fjord1-salget:

Havilafjord AS erklærer forkjøpsrett

Sogn og Fjordane Fylkeskommune har besluttet å selge 50 prosent av aksjene i F1 Holding AS til Torghatten AS. Som en følge, og som varslet, har Havilafjord AS skriftlig erklært forkjøpsrett til F1 Holding AS` aksjer i Fjord1 AS, og har underrettet Sogn og Fjordane Fylkeskommune om dette, skriver selskapet i en pressemelding tirsdag.
Nyheter

Havilafjord AS, som er et 100% eid datterselskap av Havila Holding AS, har gjentatte ganger gjort Sogn og Fjordane Fylkeskommune oppmerksom på forkjøpsrett ved salg av aksjer i Fjord1 AS.


Jobbar for ny behandling av Fjord1-salet

Mindretalet i fylkestinget jobbar med å kunne kreve ei ny behandling av salet av aksjane i F1 Holding. Det skriv Bergens Tidende.

 

Per Sævik sier i en kommentar at Havilafjord vil ivareta sine rettigheter som minoritetsaksjonær:

- Havilafjord AS har gitt et konkurransedyktig tilbud. "Det skjedde først gjennom et formelt bud 2. november, som var innenfor sist kommuniserte budfrist, og dernest den 19. november i et revidert forslag. Vi har dessuten klart signalisert vilje til å gå inn på overtagelse av aksjene på samme eller bedre samlede vilkår enn de som foreligger i avtalen med Torghatten AS, understreker Per Sævik.

Hold deg oppdatert - følg smp.no på Facebook!

Forskjellsbehandling

Sævik mener at fylkeskommunens handlemåte representerer en klar forskjellsbehandling av aksjonærene og setter Fjord1 sin fremtid som selvstendig selskap i fare.

- Vi synes også at det er svært uheldig og temmelig oppsiktsvekkende at en offentlig etat legger opp til mekanismer for å omgå aksjelovens regler om forkjøpsrett som er der for å verne minoritetsaksjonærenes interesser. Havilafjord AS vil forfølge sine rettigheter med de rettslige midler som er tilgjengelige, sier Per Sævik i pressemeldingen.