Kjemper for å få tilbake førerkortet:

- Maktmisbruk fra politiet

Utenlandsk bilist stiller seg uforstående til siktelse for uforsvarlig kjøring.

Illustrasjonsfoto: Nikolas B. Farstad. 

Nyheter

En utenlandsk mann, bosatt på Sunnmøre, har gått rettens vei for å få tilbake førerkortet som politiet har baslagtlagt midlertid i påvente av en rettssak.

Ifølge en slutning fra Søre Sunnmøre tingrett stiller mannen seg svært kritisk til måten norsk politi oppfører seg overfor bilister.

- Det er maktmisbruk fra politiets side som skyldes denne siktelsen. Norge er et demokratisk land og jeg mener at privatpersoner og politiet skulle vært likeverdige, sa han i retten.

- Farlige forbikjøringer

Bakgrunnen for tvisten var en episode ved Hamar i september.

Ifølge politiet skal mannen ha kjørt forbi tre biler som hadde stoppet opp fordi den fremste bilen skulle svinge av til venstre.

- Da mannen oppdaget at den fremste bilen krysset vegbanen foran ham, så måtte han gjøre en unnamanøver som gjorde at bilen kom utenfor vegen på venstre side. Han fortsatte så videre og kjørte så forbi to andre biler rett før en sving, heter det i siktelsen.

Det er denne siktelsen, og det midlertidige førerkortbeslaget, mannen stiller seg helt uforstående til.

- Det var aldri noen fare for kollisjon. Været var fint og god sikt. Det var ingen motgående trafikk og det var den fremste bilen som skapte en farlig situasjon ved at han ikke varslet sin manøver, hevder han.

Saken skal avgjøres i januar neste år, og Søre Sunnmøre tingrett mener politiet har rett til å beslaglegge mannens førerkort fram til da.

Mannen anket avgjørelsen på stedet.