Kostnadssmell for Nordøyvegen

Nordøyvegen går på en kostnadssmell på 261 millioner kroner. Det viser de siste beregningene fra Statens vegvesen.

Illustrasjon: Nordøyvegen 

Nyheter

Tallet kommer fram i den siste kvalitetssikringsrapporten. En såkalt KS2. Inkludert en usikkerhetsavsetting på 10 prosent, er nå prisen på dette prosjektet økt til rett under 3,6 milliarder kroner. Holder en unna en avsettingen for å dekke opp usikkerheten, er prisen nå satt til i underkant av 3,2 milliarder kroner.


NORDØYVEGEN OPP I FYLKESUTVALGET:

Anklager fylkespolitikerne for kollektiv uforstand

Molde-ordfører Torgeir Dahl (H) tok et kraftig oppgjør, men flertallet lover fortsatt støtte til Nordøyvegen.

 

Anleggsprisene har økt

Til sammeligning var prisen vegvesenet beregnet seg fram til i 2013 på drøyt 2,9 milliarder. Økningen på 261 millioner kroner forklarer vegvesenet med at anleggsprisene de siste årene har økt mer en prisstigningen.


Radbrekker Nordøyvegen

Fylkesrådmannen og fylkesøkonomisjefen radbrekker finansieringsplanene for Nordøyvegen.

 

Orienterer fylkestinget

- Det siste kostnadsanslaget er basert på siste kostnadstall fra nye samferdselsprosjekt, skriver fylkesrådmann Ottar Brage Guttelvik i et notat som i dag blir sendt ut til alle medlemmene av fylkestinget.

Sunnmørsposten kommer tilbake med mer om denne saken.