Helse Midt- og Helse Møre og Romsdal:

Helsestyrene sier nei til egengransking

På grunn av stor uro og nedbrytende arbeidsmiljø ba forbund og hovedtillitsvalgte i Kristiansund, Ålesund og Volda om en større, ekstern gransking av prosessen fram mot tomtevedtaket både i Helse Midt-Norge og Helse Møre og Romsdal.

Ikke behov Direktør Stig Slørdahl mener at det ikke er behov for å granske helseforetakene, til tross for varslingsbrevet rundt kritikkverdige forhold i begge leire.  Foto: Helse Midt-Norge

Nyheter

Etter en kontroversiell prosess ble det i desember i fjor klart at det nye fellessjukehuset i Nordmøre og Romsdal skulle plasseres på Hjelset i Molde kommune.

Vedtaket om valg av felles sjukehus for Nordmøre og Romsdal har liten legitimitet i store deler av organisasjonen, het det i brevet der det ble bedt om ny gransking.

Administrerende direktør Stig Slørdahl i Helse Midt mener i et svarbrev at saka er tilstrekkelig belyst gjennom høring i Stortinget. Ifølge Slørdahl er det dermed ikke behov for en ekstern gransking.

Han viser også til at Kristiansund kommune har reist sak rundt samme tema i Inn-Trøndelag tingrett.

Toppsjef Espen Remme i Helse Møre og Romsdal erkjenner i sitt svar at det har vært utfordrende å følge opp fagmiljøene. Remme inviterer imidlertid til et møte om situasjonen.

KOMMENTAR: Dette bør bli sluttstrek for sjukehusstriden

Les også: Så mange ord trengte Stortinget for å beskrive sjukehusstriden i Møre og Romsdal