Nye lokaler for tingretten

Sunnmøre tingrett skal flytte fra Ålesund tinghus til nye lokaler på Skansekaia.

Flytter Dette er de gamle lokalene i Ålesund tinghus som Sunnmøre tingrett nå skal flytte fra.  Foto: Svein Ove Ekornesvåg / NTB scanpix

Nyheter

Sunnmøre tingrett skal flytte til nye lokaler på Skansekaia senest innen 1. desember 2017. Avtalen gir imidlertid adgang til tidligere flytting, melder Sunnmøre tingrett i en pressemelding.

Det er Domstoladministrasjonen som på vegne av Sunnmøre tingrett har inngått leiekontrakt med Skansekaia Utvikling AS. De nye lokalene er på 2195 kvm og vil romme syv rettssaler, fire rettsmeklingsrom, kontorer og møterom.

«Tingretten har i flere år arbeidet for nye lokaler i sentrum og ser frem til mer hensiktsmessige og oppdaterte lokaler i Ålesund», skriver de i en pressmelding.

Bedre lokaler

- I de nye lokalene på Skansekaia får vi flere flerbruksrom, en ekstra rettssal og et bedre skille mellom indre og ytre soner, noe som er viktig i et sikkerhetsaspekt. Lokalene er mye mer funksjonelle og tidsmessige, og de tar bedre hensyn både til de funksjonene vi skal ha og vi mener de også vil være bedre tilpasset våre brukeres behov, sier sorenskriver Kirsti Bjørneset til Sunnmørsposten.

- Plasseringen i Ålesund sentrum gjør det lettere å komme til lokalene våre, siden det vil være bedre parkeringsmuligheter og nærmere offentlig kommunikasjon. Tingretten vil også ha et publikumsmottak i rettsområdet og det ser vi på som svært viktig i forhold til vårt servicearbeid.

- Dagens lokaler er fra 1981 og det har ikke vært gjort betydelige oppgraderinger siden da. Det mest uheldige med lokalene er at folk kan komme rett fra gata og inn i lokalene uten å bli møtt med et publikusmmottak. Dagens lokaler i Ålesund tinghus er for små, og det er ikke potensiale for å gjøre tilfredsstillende utbedringene her. Det lekker også i vinduene,  ventilasjonen er ikke tilfredstillende  og det har vært et sterkt ønske om å få nye lokaler i flere år.

Leier

Kontrakten er i utgangspunktet på 10 år, men med muligheter for forlengelse.

- Dette er en standardklausul i alle slike leiekontrakter fra Domstoladministrasjonen som gir muligheter til å komme seg ut av et leieforhold dersom det fra sentrale hold skulle komme nye bestemmelser om hvor domstolene skal ligge, sier hun. 

- Helt kort kan jeg si at vi får mye mer for pengene og mer rasjonell drift i de nye spesialtilpassede lokalene på Skansekaia. Det blir en helt annen standard uten en større negativ kostnad sammenlignet med i dag, sier hun.