Måløyselskap

I vekst og driftar 20 skip

Dei går motstraums. Har tilsett fleire folk og skaffa fleire skip siste halve året. Fjord Shipping er ein betydeleg aktør i lokalmiljøet. No tenkjer dei opp og fram.

Fjord Shipping: MS Silver Fjord i bakgrunnen er eitt av dei 20 skipa reiarlaget driftar. – Vi har kompetanse, samt plass rett utanfor kontordøra vår, til også å ta skip i opplag. Men det er ikkje der vi kjem til å tene pengar, seier dagleg leiar Trond Myklebust (midten) saman med flåtesjef Magne Aarvik (t.v.) og økonomiansvarleg i reiarlaget, Kristian Skibenes. Dei to sistnemnde er også inne på eigarsida i reiarlaget.   Foto: Fjord Shipping

– Vi reknar med å få fleire båtar i løpet av året

Trond Myklebust
Nyheter

Dei driv i dag 20 fryse- og kjemikaliefartøy. Med dagleg leiar Trond Myklebust (56) i spissen har dei også langsiktige planar om vekst innan offshore- og vindmøllefartøy.