NTNU i Ålesund

Viktig å få til felles identitet

Mandag markeres det, blant annet i Ålesund, at fire institusjoner blir NTNU. Heretter heter det ikke lenger Høgskolen i Ålesund, men NTNU i Ålesund.

NTNU i Ålesund Stor markering i Ålesund, Gjøvik og Trondheim mandag. Fra v. Prorektor for nyskaping ved NTNU, Johan Hustad, statssekretær Bjørn Haugstad, viserektor Marianne Synnes, universitetslektor Liv Møller-Christensen, ordfører i Ålesund, Eva Vinje Aurdal, og studentrepresentant Julie Rogne.  Foto: Nikolas B. Farstad.

Nyheter

– Det er veldig mange gode tanker om hva en skal få til gjennom fusjonen med NTNU. Kanskje aller viktigst er det å få til en felles identitet – samtidig som en tar vare på det som er viktig og bra på de ulike campuser, sier viserektor Marianne Synnes.

Hun peker på at fusjonen vil gi mange nye muligheter for det som nå heter NTNU i Ålesund og for regionen vår, men at vi må være klar over at det trengs mye og hardt arbeid for å få til vekst videre på alle campuser. Og der en kan få synergier på tvers av campuser.

– Og det arbeidet starter nå, sa Synnes.

Ålesund som senter for landsdelen

– Dette vil ha betydning for Ålesund videre framover. Vi ønsker å være et landsdelssenter, og da må vi spille på lag med NTNU i Ålesund, sa ordfører i Ålesund, Eva Vinje Aurdal.

– Vi ønsker å være en god vertskapsby og ha et godt samarbeid, understreket hun.

Studentenes representant, Julie Rogne, tror fusjonen vil gagne fagområdene og drive dem framover.

– Når vi blir studenter ved Norges største universitet, håper jeg at stemma til studentene blir enda kraftigere, sa hun.

Kunnskapsministeren er gudfar

Torbjørn Røe Isaksen er gudfar for fusjonen:

– Jeg sier gratulerer og gleder meg til konfirmasjonen. Frank Sinatra hadde jubileum i fjor; «The best is yet to come». Ambisjonen må være at alle må si at NTNU ikke er bare er Norges største, men Norges beste universitet, sa statsråden på direkte videooverføring fra NTNU i Gjøvik. 

46.000 studenter og ansatte fra mer enn 90 land skal jobbe sammen for løsninger på framtidens utfordringer.

Høg klasse

I vrimlehallen på NTNU Ålesund har studenter, ansatte og gjester samlet seg for å følge høytideligheten.

Det vanket masse gratulasjoner og hilsninger blant annet også fra Forskningsrådet, NHO og LO, Stortingets utdanningskomité. Statsråd Erna Solberg gratulerte og håper å se forskningsmiljø og studentmiljø av høg klasse og enda mer innovativ.

Rektor Gunnar Bovim er litt spent og gleder seg til å bli kjent med flere nye kolleger og studenter, og mener fusjonen vil føre til et bedre studietilbud og bedre studenttilfang.

Programmet

Det var direkte TV-sending med studio i de tre byene Trondheim, Gjøvik og Ålesund, en samsending der det veksles mellom byene.

Mellom klokka 10 og 11 møtte seerne blant annet

• Erna Solberg, statsminister

• Gerd Kristiansen, LO-leder

• Kristin Skogen Lund, administrerende direktør i NHO

• Trond Giske, leder av kirke-, utdannings- og forskningskomiteen på Stortinget

En rekke stemmer fra de ansatte og studentene ved det sammenslåtte NTNU er også med for å dele sine forventninger til hva denne fusjonen kan føre med seg.

I Trondheim er ordfører Rita Ottervik blant gjestene sammen med rektor Gunnar Bovim.

I Gjøvik er kunnskapsminister Torbjørn Røe Isaksen med ordfører, stortingsrepresentanter, viserektor Jørn Wroldsen og næringsklyngen.

I Ålesund er statssekretær Bjørn Haugstad fra Kunnskapsdepartementet sammen med ordfører, viserektor Marianne Synnes og representanter fra næringslivet.