Kart i en fart:

Kartdatabase nå tilgjengelig for folk flest

En svært innholdsrik kartbase er nå lett tilgjengelig for folk flest via nettet.

Ny tjeneste: En oppdatert kartbase for fem kommuner ligger nå lett tilgjengelig på nettet, forteller overingeniør Knut Helge Skare. 

– Tjenesten skal oppdateres jevnlig

Knut Helge Skare
Nyheter

– «Kart på web» er et samarbeid mellom Ålesund, Sula, Giske, Haram og Sandøy, og på sikt kan sikkert flere bli med, sier Knut Helge Skare.

Han er overingeniør på virksomhet for kart og oppmåling i Ålesund, og har vært med på utviklinga av kartløsninga siden starten i 2012.

Oversikt

Kortversjonen av prosjektet er at innbyggerne i alle de fem kommunene nå på en enkel og oversiktlig måte kan skaffe seg mye informasjon som de tidligere måtte ta en telefon til rådhuset for å få.

– Og denne basen har ingen kontortid. Her kan man gå inn tjuefire timer i døgnet, slår Skare fast.

Et eksempel på bruk av basen er å skaffe seg oversikt over reguleringsplaner – enten de er vedtatt eller under arbeid.

– For folk som skal kjøpe eiendom er det sikkert interessant å vite hva som skjer i det området man skal flytte til. I «Kart på web» kan man gå inn i alt som har skjedd i planprosessen. Alle relevante dokumenter er lagt inn, og vi har også en funksjon som gjøre det mulig på en enkel måte å sende innspill til planer hvis man ønsker det.

Her finner du kartbasen på hjemmesida til Ålesund kommune.

Skare ønsker seg også en tilsvarende tjeneste når det gjelder byggesaker, men foreløpig er ikke det på plass.

– Men tjenesten skal utvikles jevnlig, og vi håper at vi stadig vil få inn ny og nyttig informasjon.«Kart på web» er for øvrig tilpasset både nettbrett, mobil og PC.

For folk med interesse for det historiske, kan man også fordype seg i historiske kart og bilder.

– Det er også viktig å understreke at all informasjon i basen er oppdatert, sier Skare.

Gjør som flere enn 24.000 andre - lik smp.no på Facebook

Innlogging

Opplysninger fra Grunnboka kan man også få tilgang til, men da må man logge seg inn via elektronisk ID.

Kartløsningen har også en mer avansert versjon som først og fremst er ment for saksbehandlere, byggebransjen, arkitekter osv. Men denne versjonen er også åpen for alle.

– Og alle kan selvsagt også gå inn på kartene i de fem samarbeidskommunene, sier Knut Helge Skare.

Les flere nyheter her