Tid for havørn

Tida framover nå er ei god tid for havørnopplevelser. Ta med deg kikkerten på tur.

  Foto: Roger Engvik

  Foto: Roger Engvik

Nyheter

Nå innleder havørnene hekketida og eksponerer seg mer enn ellers i året. I tida framover til april vil de være mer synlige – på bakken og i lufta. Se videorapporten vår fotograf Roger Engvik har laget fra havørnkysten, her kommer du havørnene på skikkelig nært hold. Men husk – ikke gå inn i reirområdene når havørnparene nå starter med reirbygging - og egglegging i mars-april. Et vårbesøk for nært reiret kan ødelegge en heil hekkesesong.

Gjør som flere enn 24.000 andre - lik smp.no på Facebook