Vil at Stortinget skal avgjøre akutt-striden

Sp og SV krever at Stortinget tar stilling til sjukehus-kutt. Det kan ha betydning for akuttkirurgien i Volda.

Helseminister Bent Høie (H) besøkte Volda før jul for å orientere om nasjonal helse- og sjukehusplan.  Foto: Knut Arne Aarset

Nyheter

Stortinget bør behandle vesentlige endringer for sjukehusene, som å legge ned akuttkirurgi, krever Senterpartiet og SV.

Helse- og omsorgsminister Bent Høie (H) mener flere sjukehus er for små til at de skal ha døgnbemannet akuttkirurgi i fremtiden. Blant annet mener Høie og regjeringen at Volda sjukehus har for lite pasientgrunnlag. I 2013 ble det ikke funnet medisinskfaglig risiko ved mertransport til Ålesund.

Slik vil dei berge akuttkirurgien i Volda

Kanskje kan Jan Tore Sanner bidra til å berge akuttkirurgien på søre Sunnmøre.


Klinikksjef Knut Nautvik har sagt at om lag én person ekstra vil dø i året om akuttkirurgien legges ned.

13 av 100 helikopter-oppdrag blir avbrutt eller avvist i Ålesund

Nedlagt akuttkirurgi kan bety økt bruk av helikopter og ambulanser til Ålesund. Flere faktorer hindrer imidlertid helikopteret i å fly.


Fem sjukehus

I nasjonal helse- og sjukehusplan, som ble lagt fram i november, pekte helseministeren ut fem sjukehus som bør drive videre med indremedisin, men uten akuttkirurgi.

Det gjaldt sjukehusene i Narvik, Lofoten, Volda, Stord og Flekkefjord.

Anbefaler å legge ned akuttkirurgien i Volda

Det kommer fram i regjeringens forslag i Nasjonal helse- og sjukehusplan.


Fremmer forslag

Senterpartiet og SV varsler nå kamp om lokalsjukehusene.

– Har tillit til sjukehusprosess

Sjukehusdirektør Espen Remme vitja lokalsjukehuset torsdag. Han fekk tillit.


– Fjerning av akuttkirurgien ved et sjukehus er vesentlige endringer. Det er Stortinget og ikke helseforetakene som må ta stilling til, og avgjøre, vesentlige endringer i sjukehustjenesten, sier Kjersti Toppe (Sp) som er nestleder i helse- og omsorgskomiteen.

De to partiene vil legge fram et forslag for Stortinget om at alle sjukehusene som er nevnes i sjukehusplanen, skal beholde tilbudet.

Med dagens helseforetaksmodell vil saken først bli utredet lokalt i helseforetaket, og til slutt avgjort i foretaksmøte med helseminister Bent Høie (H) som beslutningstaker.

Ambulansearbeider ut mot sjukehusplanen til Høie

– Skrekkscenarioet kunne skjedd i går kveld

Sunnmøringen Karl Petter Hove har 25 års erfaring som ambulansearbeider. Torsdag kveld kunne skrekkscenarioet skjedd, hevder han.


– SV og Sp krever en slutt på at helseministeren og Arbeiderpartiet gjemmer seg bak helseforetakene. De får rette opp ryggen og stemme for eller mot likeverdig akutt-tilbud for alle i Stortinget, sånn at befolkningen får se hva partiene mener. Vi sørger for at hvert eneste av de fem truede sjukehusene skal stemmes over, sier SV-leder Audun Lysbakken.

Mange møtte opp for å seie si meining til Høie

– Dette skal ikkje avgjerast frå eit kontor i Oslo, påpeika helseminister Bent Høie til aksjonistane som hadde møtt opp for å demonstrere til støtte for Volda sjukehus.