Ålesund kjører sitt eget løp mot mobbing

Fylkesmannen har satt i gang et antimobbeprosjekt der 28 av kommunene i Møre og Romsdal er med. Ålesund har takket nei.

mobbing: Ålesund kommune mener det er for seint å sette inn tiltak når mobbingen har blitt et faktum. Illustrasjonsfoto: Sara Johannessen/SCANPIX 

Disse deltar i antimobbeprosjektet
  • PPT for Aukra, Midsund og Molde, Herøy, Stranda,Rauma, Sande og Vanylven, Storfjorden PPT (Skodje, Stordal, Ørskog og Norddal), Sula, Sunndal, Tingvoll og Nesset, Surnadal, Rindal og Halsa, Sykkylven, Ulstein og Hareid, Volda og Ørsta, Ytre Nordmøre (Kristiansund, Aure, Averøy og Smøla)
  • Kilde: Fylkesmannen i Møre og Romsdal

Virksomhetsleder: Johannes Drabløs sier at Ålesund har sin egen plattform for å drive antimobbearbeid i skoler og barnehager. Arkivfoto: Adrian Øhrn Johansen. 

Prosjekt: Alv Walgermo har fått ja fra 28 kommuner som vil delta i antimobbeprosjektet. 

Nyheter

Fylkesmannens prosjekt går ut på å gi de ansatte på PPT-kontorene en grundig opplæring i å takle problematikken rundt mobbing i skoler og barnehager.

– Vi samarbeider med Nasjonalt senter for læringsmiljø og atferdsforskning ved Universitetet i Stavanger, forteller utdanningsdirektør i Møre og Romsdal, Alv Walgermo.

På læringsmiljøsenteret møtes deltakerne til et spesialopplegg i regi av professor i spesialpedagogikk, Erling Roland. Roland var blant de første i Norge til å gjøre vitenskapelig forskning på fenomenet mobbing.

Beredskapsteam

– I tillegg til at fylkets PPT-ansatte skal få ny og oppdatert kunnskap om mobbing, er det også meningen at vi skal sette sammen et beredskapsteam som skal rykke ut og ta seg av mobbesituasjoner som har blitt spesielt vanskelige, opplyser Walgermo.

Utdanningsdirektøren sier at teamet skal bestå av ansatte i PP-tjenesten, og meningen er at det skal være på plass før sommeren.

Sosiale medier: «Ja men, det var jo bare spøk»
Foreldre av mobbere kan få en brutal sannhet

28 av 36 kommuner med

Av fylkets 36 kommuner har 28 takket ja til å være med i Fylkesmannens antimobbeprosjekt. Både Kristiansund og Molde er med, men ikke Ålesund.

– Synes du det er underlig?

– Det har jeg egentlig ingen kommentar til, men jeg har jo heller ingen kjennskap til hvor godt skolert de er fra før, sier Alv Walgermo.

Det hører med til historien at det også følger med penger fra fylkesmannen til de kommunene som er med på prosjektet.

Forebygge

– Det er litt ulike årsaker til at vi har valgt å ikke være med på fylkesmannens prosjekt. Mye handler om at vi har en annen faglig tilnærming til mobbeproblemet, sier Johannes Drabløs som er virksomhetsleder for PPT i Ålesund.

– Hva betyr det?

– Det betyr blant annet at vi mener det er for seint å sette inn tiltak når mobbingen allerede er et faktum. Fylkesmannen lener seg til et fagmiljø som beskriver mobbing som krenkelse over tid, og så skal det settes inn tiltak. Vi mener at når det har kommet så langt, har systemet allerede sviktet. Derfor ønsker vi å skolere dem som er sammen med barna til daglig ute i skolene slik at de kan forebygge mobbing og stoppe alle tilløp til mobbing helt i starten.

Tema: Mobbing

Barn sender seksualiserte mobbemeldinger

Politiet advarer naive og uvitende foreldre om barn og unges oppførsel på sosiale medier


Drabløs understreker at PPT i høyeste grad skal være med på arbeidet mot mobbing i Ålesund også.

– Men det er andre som må ta ansvaret i det daglige, og her ønsker vi å sette inn kreftene, forklarer Drabløs. Barna selv og familiene er også viktige ressurser for å utvikle gode skoler og barnehager.

Plattform

– Men dette ønsker dere å greie sjøl?

– Nei, vi knytter selvsagt også til oss ekstern kompetanse i tillegg til at vi har utarbeidet vår egen plattform for å møte mobbeproblemet, sier Johannes Drabløs.

Gjør som nesten 25.000 andre - følg smp.no på Facebook

Ålesund har utarbeidet et eget strategidokument som beskriver antimobbearbeidet.

– Der noen mener at barn som mobber er onde, sier vi at mobbing må forstås som et avvik og en svikt i barnehagens eller skolens plikt til å sørge for trygghet og et godt læringsmiljø for barna. Hvis barn eller voksne får anledning til gjentatte krenkelser mot andre, er det de voksne og den organisasjonen de tilhører som har sviktet. Og det er også de som har ansvaret for å gjenopprette relasjoner, trygghet og trivsel, slår Johannes Drabløs fast.

Flere saker om skole på smp.no