Havila på bunnivå

Havila Shipping verdsettes nå på børsen til knappe 45 millioner kroner.

Brannslukking «Havila Troll» i aksjon. Også rederiet har det nå travelt med å komme alle kreditorer i møte, også obligasjonseierne.  Foto: Havila Shipping

arbeid: Adm. dir. Njål Sævik og Havila Supply arbeider hardt for å få til en finansieringspakke som alle kan akseptere. 

Nyheter

Hver aksje i selskapet ble onsdag ettermiddag notert til 1,49 kroner. For fem år siden var hver aksje verd 64 kroner.

Selskapet avlyste tirsdag et møte det skulle ha med obligasjonseierne, og er nå inne i intense forhandlinger for å sy sammen en finansieringspakke som alle kan akseptere. Det har vært viktig for Havila Shipping å beholde balansen i eiersammensetningen. Havila Holding med Per Sævik som daglig leder, eier nå 51 prosent av aksjene. Bankene har satt en frist til 31. januar for å komme fram til et resultat.


Utsetter møte med obligasjonseierne:

Havila kjøper seg tid

Havila Shipping har kansellert et møte med obligasjonseierne som skulle være i morgen.


23-gangen i gjeld

De tre børsnoterte offshorerederiene på Sunnmøre er samlet sett verdsett til 1,067 mrd. kroner på børsen. Samtidig har de samme rederiene en rentebærende gjeld på nærmere 23 milliarder kroner, går det fram av en sammenstilling av de siste kvartalsrapportene.


Joker i redningspakker for offshore

Det er stor pågang fra låntakere som vil forhandle om nye betingelser på sine obligasjonslån.


Rem Offshore, som nylig passerte Farstad Shipping i børsverdi, blir nå verdsatt til 533 millioner kroner, og siste notering pr. akse var på 29,1 kroner. Farstad Shipping blir verdsatt til knappe 490 millioner kroner, ikke stort mer enn en avansert supplyskip i flåten. Rederiet har en flåte på 60 skip, flere langt mer avansert enn et supplyskip.

Gjør som nesten 25.000 andre - følg smp.no på Facebook

Bokført verdi

Framfor 4. kvartalsrapporten er selskapene pliktige til å foreta en verdivurdering. Den samlede bokførte verdien for de tre børsnoterte selskapene er på knappe 34 milliarder kroner, men det er ventet at den må justeres kraftig ved neste korsveg.

Følg Sunnmørsposten jobb og næringsliv på Facebook!